Ivan Solivellas

Ivan Solivellas

Consumidors sense drets lingüístics

La Llei d’ordenació de l’activitat comercial, aprovada el 28 de juny de 2001, incloïa inicialment la defensa dels drets lingüístics del consumidor, com recollia l’article vuit. D’aquesta manera, la llei...