Àlex Miquel Novajra, Ferran Navinés i Bernat Riutort