L'ESCANDALL

Desxifrar els enigmes

Beethoven+BTHVN

Chopin/Shakespeare

Colom/Chopin, Moll/Samper

‘Ô Dieu! Que de bijoux’

Projecte Mielgo

Bach/Goldberg/Gould/Fray

Inèdits. Guillén i Lorente

Òpera de butxaca

Eclèctic i babèlic

El Barroc i la síndrome d’abstinència

Homar, l’actor sense errades

El darrer Mozart

‘Losers’, la instantània

Del parentiu entre el teatre i la música

Avui tampoc no vindrà. Demà?

L’ofici més vell/bell del món

El ferro i l’alquímia

L’aspecte que no podem oblidar

Els marmessors de Lorca

2020. Concert i alarma!

Víctimes i botxins

Bleuse et Bleuse i les emocions

Pirates, gossos i una espera

Una mica de tot

Teatre (s) i companyia

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Següent >