França

Els balcons que vingueren de França

L’historiador de l’art José Morata sosté que les baranes del XVIII de Palma que es deia que eren ‘a la francesa’ són d’importació