expedients de regulació d'ocupació

Els afectats per ERO a les Illes Balears augmenten un 27%

La xifra suposa el major creixement de totes les comunitats autònomes