cursos de català

L'Escola de Mallorquí de Manacor ofereix 21 cursos de llengua i cultura

Fa 44 anys que l'entitat ensenya català i en fomenta l'ús