PRESSUPOSTOS 2017

La partida de l'Institut Balear de la Dona augmenta un 18%

Presidència també assumeix les polítiques de LGTBI després de l'aprovació de la llei contra la discriminació

En un any marcat per l'aprovació de la primera Llei d'igualtat de les Illes, el Govern ha augmentat el pressupost de l' Institut Balear de la Dona per al 2017 en un 18,15%. Així, l'ens passarà a disposar de 3,1 milions d'euros en la seva partida per promoure la igualtat de gènere efectiva –enguany n'ha tinguts 2,6.

Amb l'increment del pressupost es duran a terme diversos objectius durant l'any, com ara revisar el IV Pla estratègic d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, crear l' observatori d'igualtat (previst en la Llei d'igualtat aprovada el juliol) i la comissió per a la igualtat de gènere, impulsar el pacte social contra les violències masclistes, etcètera.

A més, des de l'aprovació de la Llei contra la LGTBI-fòbia, la Conselleria de Presidència, de la qual també depèn l'IBD, ha assumit la tasca d'aplicar de manera transversal a les polítiques del Govern una perspectiva que garanteixi els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

El departament encarregat de fer-ho és la Direcció General de Coordinació, amb un pressupost que ha augmentat un 58,14% –l'any que ve tindrà 630.456 euros.

No obstant això, aquesta no és l'única direcció general de la Conselleria de Presidència que veurà com s'incrementa el seu pressupost amb vista al 2017; la partida destinada a la Direcció General de Comunicació creix un 50,36% i a l' Institut d'Estudis Autonòmics es destinaran un 68,78% més de doblers.

EDICIÓ PAPER 19/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF