Publicitat
Publicitat

La mort d’Alpha Pam a Balears, el cas més greu de tot l’Estat

Balears fou, i així ho recorda Metges del Món en el seu informe, escenari d’un dels fets que més commoció va causar: la mort d’Alpha Pam sis mesos després d’anades i vingudes als serveis sanitaris, on no li fou diagnosticada la tuberculosi que patia.

L’informe destaca que posteriorment a la mort d’Alpha Pam (està sota investigació judicial com va ser tractat a l’Hospital d’Inca, d’on partí sense el diagnòstic), el conseller de Salut de Balears va admetre (en resposta parlamentària) que el Servei d’Epidemiologia de Balears no va poder fer el preceptiu seguiment de la tuberculosi que patia Alpha Pam perquè no disposava de les dades del pacient. “Això suposa un suport a la nostra tesi” -afirma Metges del Món- “que la retirada de la targeta sanitària i la reforma sanitària varen ser la causa de la mort del jove senegalès”.

Metges del Món afirma que confia que la investigació judicial oberta a Inca permeti aclarir les circumstàncies de la mort del jove, “que està relacionada directament amb el Reial Decret 16/2012, que va suposar la negació de l’atenció sanitària a persones immigrants residents a Espanya en situació administrativa irregular”.

El cas d’Alpha Pam és el més greu dels 14 exemples amb els quals Metges del Món denuncia la greu situació en què les restriccions estan deixant moltes persones.

Es refereixen també a un altre cas de Balears, un pacient amb càncer. Es tracta d’un home procedent de l’Índia que es troba a Balears. Se li diagnosticà un tumor maligne del teixit del cartílag i fou derivat a Son Espases, però allà se li denegà l’operació. Just la intermediació de l’ONG amb l’hospital (ja realitzada) pot fer possible l’operació.