Balears 17/02/2015

Educació dóna una setmana per esmenar 76 assignatures de la LOMQE

La Conselleria aposta per "l'equilibri" de les assignatures de català i castellà i assegura que el nou sistema afavorirà "l'autonomia de centre"

Mercè Pinya
4 min
La directora general d'Ordenació, Isabel Cerdà, aquest matí en roda de premsa. CAIB

PalmaEls directors de Secundària, associats a través d'Adesma, demanaren fa unes setmanes una pròrroga de l'aplicació de la LOMQE a Secundària al curs 2016-17. Consideren que no hi ha temps suficient per poder organitzar els instituts, ja que els nous currículums implicaran també necessitats de professorat diferent, a banda de novetats en els llibres de text, etcètera. Emperò des d'Educació diuen que "la normativa s'ha de complir; només faltaria", i que l'aplicació de la LOMQE no es pot posposar.

Segons el calendari de la Conselleria, el mes de maig s'haurà acabat tota la tramitació, que comporta passar pels informes pertinents del Consell Escolar de les Illes Balears i de l'Institut Balear de la Dona, i pel Consell Consultiu, i ja estarà a punt per aprovar-se per part del Consell de Govern. A partir de demà mateix, s'obrirà també un període d'al·legacions perquè els ciutadans puguin esmenar aquells aspectes de l'esborrany dels currículums de les 76 assignatures. Amb tot, ho hauran de fer molt ràpid, ja que Educació només concedirà 7 dies per fer-ho. "És el mínim que exigeix la llei", ha reconegut Cerdà, que abans havia parlat de procés participatiu i de voluntat de consens. Des de l'Associació de Directors de Secundària, Antoni Morante ja ha advertit que aquest temps és "totalment insuficient" per poder avaluar amb garanties la idoneïtat dels esborranys de currículums.

Català i castellà

Pel que fa a una possible "flexibilitat" en els centres concertats quant a l'aplicació de la LOMQE, Cerdà l'ha negada i ha dit que "la normativa és igual per a tots". Així, ha assegurat que l'única flexibilitat serà la que "es podrà donar a cada centre" mitjançant les tres hores de lliure disposició.

Educació vol apostar per la "distribució equitativa" d'hores lectives de català, castellà i anglès a Secundària i Batxillerat.

El sistema actual fixa un màxim de 14 hores setmanals a ESO per al català i castellà, que passarà a ser en aplicació de la LOMQE d'un mínim obligatori de 13 hores setmanals i un màxim de 17. Pel que fa a Batxillerat, es mantenen les 6 hores mínimes setmanals per curs.

Es podria donar el cas que els centres educatius volguessin augmentar les hores lectives de català o de castellà ja que, amb el nou sistema, Educació concedeix tres hores de lliure disposició per als centres, emperò aquest repartiment hauria de fer-se de manera idèntica per a català i per a castellà. "Sempre hi ha d'haver les mateixes hores de les dues llengües oficials", ha explicat aquest dilluns la directora general d'Ordenació, Isabel Cerdà, en roda de premsa. La Conselleria tornarà a introduir així el concepte "d'equilibri" lingüístic, que fou tan controvertit en l'aplicació del TIL.

Cerdà ha emfatitzat la "flexibilitat" i "l'autonomia de centre" que es concedirà als centres educatius gràcies a aquest nou sistema i a les 3 hores setmanals de lliure disposició. "Els centres que ho desitgin podran fer els seus propis itineraris" tant a ESO com a Batxillerat, ha dit la directora general. Així, ha dit, s'atendran les especificitats de cada institut, fet que podrà "afavorir programes de reforç" o bé "aprofitar els recursos humans", ha indicat la directora general.

Pel que fa a l'anglès, es fixarà un mínim setmanal de 14 hores lectives a ESO per a català i castellà, i un mínim de 3 hores a Batxillerat. També s’aposta per la segona llengua estrangera, que serà d'oferta obligatòria a 2n, 3r i 4t d'ESO i a tot el Batxillerat, emperò de lliure elecció. En aquests casos, s'establirà un mínim de 10 alumnes a l'hora de començar l'assignatura, emperò quan es tracti de continuar-la, no hi haurà un mínim i només que un alumne la sol·liciti, s'haurà de cursar.

Una altra de les novetats és la introducció de la religió com a assignatura específica (optativa) però avaluable a primer de Batxillerat. En aquest curs la càrrega serà de 34 hores, una hora més que actualment, ja que ara la religió o l'activitat d'estudi (que desapareix) no són avaluables, però amb la LOMQE ho passen a ser. A segon de Batxillerat, la càrrega lectiva serà de 32 hores, les mateixes que ara. A ESO la càrrega lectiva serà de 32 hores per curs, ben igual que ara.

En general, la distribució d'assignatures a ESO i a Batxillerat es dividirà en assignatures troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica (Llengua catalana i literatura). En total, són 76 currículums d'assignatures i la seva distribució horària que es presentaran aquest dimarts als directors de la pública i la concertada i que es publicaran a la weib.

Filosofia i arts plàstiques

Tot i que els detalls es coneixeran demà, des del Govern asseguren que han "intentat mitigar", en la mesura del possible, els efectes de la LOMQE en les matèries de música, filosofia, plàstica i tecnologia "ampliant-ne la disposició als diferents cursos". Per exemple, tecnologia, música i educació plàstica s'oferiran a tots els cursos de l'etapa de l'ESO, emperò, això sí, de manera optativa.

Filosofia és obligatòria a primer de Batxillerat i troncal d'opció i específica a segon de Batxillerat. A quart d'ESO només és específica, és a dir, optativa, juntament amb una segona llengua estrangera, tecnologies de la informació, arts escèniques i dansa, educació plàstica, música, cultura clàssica o cultura científica. Així, queda per darrere d'educació física i religió/valors ètics. Per intentar "compensar" el professorat de filosofia, Educació assegura que aquests docents podran impartir "de manera preferent" l'assignatura de valors ètics, que es farà a tots els cursos de Secundària.

Segons Cerdà, les peticions dels docents d'arts plàstiques, que temen per la pèrdua d'hores lectives, queden "sens cap dubte" escoltades i recollides en el nou sistema.

Pel que fa a les ràtios, el nou sistema les mantindrà en el mateix nivell que se situen ara, en 35 alumnes a Batxillerat i 30 a ESO. Igualment, es recupera l'hora de tutoria a Batxillerat.

La proposta d'Educació es pot consultar aquí http://www.caib.es/pidip/annexes/2015/2/16/1926320.pdf

stats