La Sindicatura de Comptes diu que el PP hauria de tornar 153.000 euros de subvenció electoral del 2007

És la conclusió de l'informe sobre el finançament electoral dels conservadors que va encomanar-li el Parlament de les Illes

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha conclòs que el Partit Popular hauria d'haver patit una reducció de 153.000 euros en la subvenció electoral de la campanya de 2007 per diferents irregularitats i incompliments de la llei electoral. De totes maneres, en el seu informe, la Sindicatura estableix que no és la institució competent per revisar les subvencions del 2007 perquè s'està fora de termini per fer-ho, tal com estableix la Llei Electoral de les Illes Balears (LEIB) i la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG).

És una de les conclusions de l'informe que la Sindicatura de Comptes ha fet públic aquest dilluns i que va elaborar a petició del Parlament de les Illes Balears. En aquest, la Sindicatura s'ha fixat en els fets provats en dos dels casos de corrupció del PP: el cas Scala i una peça separada del cas Palma Arena.

L'informe recull que el PP va excedir el límit de despeses en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada que estableix la LOREG en un import de 51.191,37 euros.

A més, el PP no va registrar en la comptabilitat dels processos electorals autonòmics de 27 de maig de 2007 els ingressos que figuren entre els fets provats de les dues sentències analitzades: per un import de 10.525,28 euros, procedents del CDEIB; 36.450 euros de l'estudi Joan Rosselló, SL, i uns altres l'origen dels quals no es pot determinar.

El PP va abonar pagaments en efectiu, per un import de 71.958 euros, incomplint l'article 125 de la LOREG, que disposa que tots els fons destinats a sufragar les despeses electorals s'han d'ingressar en el compte corrent comunicat a la Junta Electoral i que totes les despeses es pagaran amb càrrec a aquest compte.

Atès que s'ha exhaurit el termini per tramitar les subvencions electorals regulat en la LEIB i la LOREG, la Sindicatura de Comptes de les Balears assenyala que "no és la institució competent per revisar, si escau, les quantitats percebudes indegudament".

Tot i així, l'entitat assenyala que si aquestes incidències s'haguessin posat de manifest en el moment d'elaborar el seu informe de 2007, "això hauria donat lloc a una proposta de reducció de la subvenció a percebre, per un import mínim de 153.322,44 euros".

A més, segons l'informe, la comptabilitat lliurada pel PP balear el 27 de setembre de 2007 no va incloure una comptabilització separada dels processos electorals en cada consell com havia recomanat la Sindicatura, així que no ha estat possible determinar per a cadascun d'ells si s'ha excedit el límit de les despeses que fixa la LOREG.

El PP demana que s'arxivi

El PP ha presentat al·legacions a l'informe i ha demanat que s'arxivi l'expedient. Així, en el seu escrit d'al·legacions, expliquen que la Sindicatura no té competències per revisar fets de 2007 (afirmen que la Sindicatura tradueix "una resolució política del Parlament de les Illes en una interlocutòria admnistrativa de reiniciació o revisió d'un procediment de fiscalització ja conclós"). 

EDICIÓ PAPER 04/07/2020

Consultar aquesta edició en PDF