Més de 200 dentistes ofereixen assistència sanitària bucodental gratuïta a la població infantil i juvenil de les Illes Balears

Durant el primer semestre de l'any ja han atès 22.440 infants, mentre que en tot l'any passat en varen atendre un total de 36.895

El Programa d'Assistència Dental Infantil de les Illes Balears (PADI) va atendre l'any passat un total de 36.895 infants de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, una xifra que representa al voltant del 30% de la població diana, que el 2016 era de 115.893 persones. Són dades de la memòria 2016 del PADI que la consellera de Salut, Patricia Gómez, i el coordinador autonòmic del PADI, Josep Miquel Quintana, han donat a conèixer durant una visita a la consulta del PADI específica per a infants amb necessitats especials, ubicada a l'Hospital General de Palma.

“El nostre objectiu és millorar la salut bucodental de la població infantil i facilitar l'accessibilitat especialment a les persones amb menys recursos i amb necessitats especials”, ha assenyalat Gómez. En aquest sentit, la consellera ha explicat que amb l'objectiu de captar un percentatge més alt d'infants han dut a terme una sèrie de mesures que han permès atendre, durant el primer semestre d'enguany, un total de 22.440 infants de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Així, gràcies a la modificació del decret aprovat el setembre del 2016, que flexibilitza l'accés dels dentistes privats al programa, s'hi han pogut incorporar 62 dentistes nous, de manera que actualment el PADI té un total de 224 professionals que ofereixen assistència bucodental gratuïta a la població infantil i juvenil.

Així mateix, Gómez ha destacat que s'han millorat els sistemes de comunicació. D'una banda, s'ha dissenyat d'un web que recull informació sobre el programa (dentistes que hi ha, serveis que es presten...) i, de l'altra, durant el mes de juny s'ha enviat un sms als pares d'infants de sis anys amb l'enllaç al web de PADI. En aquest sentit, Gómez ha assenyalat la importància d'iniciar la prevenció als 6 anys. “Cada vegada en venen més, però hem d'aconseguir que encara en vinguin més perquè aquestes mesures ens permeten fer una prevenció més efectiva”, ha asseverat Gómez, qui també ha reconegut que un altre dels reptes és aconseguir que els infants de 13 a 15 no abandonin el programa.

El PADI ofereix també atenció específica per als infants amb necessitats especials. En aquest sentit, la consellera ha explicat que per millorar el servei a aquest col·lectiu s'ha adquirit tecnologia nova i s'ha ampliat l'activitat quirúrgica a l'Hospital Universitari Son Espases. L'any passat es varen atendre prop de 1.000 nins amb discapacitat en aquesta consulta i es varen fer 75 intervencions quirúrgiques. L'objectiu és assolir una mitjana de 100 intervencions anuals.

Memòria 2016

Durant la presentació de la memòria, el coordinador autonòmic del programa, Josep Miquel Quintana, ha explicat que a les Illes Balears hi ha un creixement positiu de població infantil, de manera que, mentre que el 2016 la població diana va ser de 115.893 infants, enguany ja és de 117.904. Així mateix, Quintana ha destacat que la cobertura mitjana d'atenció es va situar l'any passat en el 31%. Per illes, a Mallorca es va atendre un 30,02% de la població diana, a Menorca un 32,61%, a Eivissa un 42,95% i a Formentera un 21,74%. “Allò ideal seria veure més del 50% de la població diana”, ha reconegut Quintana, qui ha recordat que el PADI és sobretot un programa de prevenció i, per tant, “com més prest i com més persones atengui, millor serà l'impacte”. En aquest sentit, ha assenyalat que actualment el 44% dels infants de sis anys no necessiten cap tractament, només mesures preventives, i “si es fa una bona prevenció aquests infants arribaran sans als 15 anys”.

L'any passat hi havia adscrits al PADI 136 dentistes privats i 24 de públics. Segons la memòria, del total d'infants que han utilitzat el PADI el 2016, el 74,83% van ser atesos a les consultes privades i el 25,17% a les públiques, i destaca especialment l'atenció dels dentistes públics a la població d'Eivissa perquè els professionals dels centres de salut varen visitar el 90% del total dels infants que varen utilitzar el PADI. En aquest sentit, Quintana ha explicat que els dentistes de la sanitat pública són els que veuen tots els casos més complexos i els que tracten les persones amb alguna discapacitat o necessitat especial.

Pel que fa als tipus de tractament, el 41,59% de la població de 6 a 15 anys no en va necessitar cap; a un 26,79% se'ls va practicar un segellat de fissura per prevenir càries; un 24,86 varen rebre una fluorització i un 17,91%, una obturació (empastament).

Fa 11 anys que va començar a executar-se el Programa d’Atenció Dental Infantil de la comunitat autònoma i ja en fa tres que aquesta atenció s’ofereix a tota la franja completa de nins d'entre 6 i 15 anys.

EDICIÓ PAPER 19/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF