Societat 28/03/2023

El procés d'escolarització es podrà fer íntegrament de manera telemàtica

L'admissió començarà el 8 de maig per a totes les etapes menys Batxillerat, que ho farà el 22 de juny

3 min
Una escola de les Balears.

PalmaLa Conselleria d'Educació i Formació Professional ha anunciat que el procés d'escolarització a partir del segon cicle d'Infantil es podrà fer íntegrament de manera telemàtica. D'aquesta manera, si es fa un tràmit autentificat, no caldrà presentar la documentació presencialment al centre triat en primera opció fins al moment de fer la matrícula. Avui, 28 de març, comença la presentació de sol·licituds del procés d'adscripció –per a alumnes que han de canviar a un centre adscrit al seu d'origen per continuar els seus estudis. Mentre El procés d'admissió, que és el que mou el major nombre d'alumnes des dels tres anys, s'iniciarà el 8 de maig per a tots els nivells menys Batxillerat, que ho farà el 22 de juny.

Dates clau

Adscripció

 • Presentació de sol·licituds: Comença el 28 de març i acaba el 3 d'abril
 • Puntuació provisional: 27 d'abril
 • Reclamacions: Comença el 28 d'abril i acaba el 3 de maig
 • Llistes definitives: 9 de maig
 • Matriculació general: Comença el 23 juny i acaba dia 30

Admissió general

 • Presentació de sol·licituds: Comença el 8 de maig i acaba dia 19
 • Puntuació provisional: 6 de juny
 • Reclamacions: Comença el 7 de juny i acaba dia 9
 • Llistes definitives: 21 de juny
 • Matriculació: 23 de juny a dia 30 (Primària, Educació Especial i ESO); 22/6-28/6 (Infantil)

Admissió Batxillerat

 • Presentació de sol·licituds: Comença el 22 de juny i acaba dia 28
 • Puntuació provisional: 6 de juliol
 • Reclamacions: Comença el 7 de juliol i acaba dia 11
 • Llistes definitives: 14 de juliol
 • Matriculació: 17 de juliol a dia 19

El procés d'escolarització 2023-2024 no presenta grans novetats, però sí que s'estableixen una sèrie de modificacions als barems. D'aquesta manera, a l'hora de puntuar es tindran en compte els germans que cursin FP bàsica tant al mateix centre educatiu com en el centre adscrit. De la mateixa manera, es valoraran els pares, mares o tutors legals que treballin al centre o centre adscrit. A més, pel que fa als alumnes d'Educació Especial, s'afegeix al barem de puntuació pel trastorn de l'espectre autista de grau 3, que rebrà 19 punts, i el trastorn de l'espectre autista de grau 2, amb 15 punts.

Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres, ha exposat que les Balears han experimentat una baixada rellevant de la natalitat, "s'ha passat de 10.673 naixements el 2014 a 9.455 al 2020", que es veu compensada amb alumnes nouvinguts. En aquest sentit, ha informat que a les Illes Balears hi ha 34.823 alumnes estrangers, de 148 nacionalitats. Es per aquesta raó que, com a novetat, "s'han elaborat tríptics informatius en català, castellà, anglès, xinès i àrab. Per altra banda, ha dit que no tots els alumnes de tres anys es matriculen, "calculem que ho faran entre 8.400 i 8.800, aproximadament el 90% del total".

Escolarització equilibrada

El director general ha informat que, amb vista al pròxim curs, s'ha arribat a un acord d'escolarització equilibrada amb la ciutat d'Eivissa –ja n'hi ha a 11 municipis de les Balears que el tenen, que representen el 21% de la població. D'aquesta manera, es constitueix una comissió d'escolarització amb representants de l'escola pública, concertada, dels pares, de la Conselleria i de l'ajuntament corresponent. A continuació s'estableixen les places disponibles, les vacants i les places per a alumnes amb necessitats de suport educatiu. Els ajuntaments s'encarreguen de contactar amb els alumnes de dos anys –que al següent any tenen l'opció d'escolaritzar-se–, valorar la seva situació i traslladar la informació a la comissió. A partir d'aquí, tots els centres accepten que els alumnes es distribuiran de manera equitativa i els recursos dels centres s'assignen en funció de la tipologia d'alumnat de cada un.

Pel que fa a Palma, on la Xarxa contra la Segregació Escolar va protestar per demanar que es posassin les eines per distribuir els alumnes dels diferents perfils entre els centres de tota la ciutat, i així evitar la segregació, Morante ha dit que "no s'ha arribat a cap acord, de moment". Palma, ha dit "té un desequilibri important, perquè hi ha un 50% dels centres que són públics i un 50% de concertats". A més, la distribució dels alumnes "és esbiaixada, perquè es concentren determinats tipus de centres en zones concretes", un fet que també afecta la tipologia d'alumnat que reben. El conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, per la seva banda, ha considerat que la constitució d'un acord d'escolarització equilibrada a Palma "serà un procés que serà llarg".

stats