Societat 21/02/2022

El Govern crea 31 llocs de feina per gestionar l'interinatge de policies locals

L'Escola Balear d'Administració Pública coordina actualment la creació d'una borsa, a la qual els sindicats del sector s'oposen

ARA Balears
2 min
Consell de Govern d'aquest dilluns

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns reforçar l’Escola Balear d’Administració Pública amb 31 nous llocs de treball per afrontar l’increment de feina que té aquest organisme amb la gestió dels cursos de capacitació per a policies locals, les oposicions i els concursos per a enguany, i el procés d’estabilització d’interins, amb finalització prevista per al 2024. L'EBAP actualment coordina la creació d'una borsa d'interins de policies locals, a la qual els sindicats del sector s'oposen.

Igualment, aquest és el mètode del Govern per pal·liar la manca de policies locals existent a les Illes Balears, millorar les condicions laborals dels treballadors públics de la Comunitat Autònoma i complir la Llei d’interins estatal. D'aquesta manera, es materialitza el reforç de l’EBAP que el Govern ja va preveure en els pressupostos per al 2022.

A més de passar de dues edicions del curs de capacitació per a policies locals a quatre, també es preveuen cursos descentralitzats a cada illa per formar els aspirants sorgits de la borsa de policies interins i cursos de capacitació per a l’accés com a personal funcionari de carrera de la resta de categories de Policia Local dels ajuntaments de les Illes Balears, com és el cas del cap de policia, oficial, subinspector, inspector, major, intendent i comissari.

També es reforçaran els serveis jurídics i el Servei de Selecció i Provisió per afrontar la reactivació dels processos selectius derivats de l’oferta d’ocupació pública del 2018 i la provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma. Finalment, també disposaran de més personal el Servei de Gestió Administrativa i Econòmica, el d’Innovació i el personal d’informàtica.

Tot plegat, suposarà una inversió pressupostària d’1,1 milions d’euros i repercutirà en més policies locals als municipis de les Illes Balears, treballadors públics ben formats i millors serveis públics.

En concret, l’Escola Balear d’Administració Pública s’encarrega de la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració autonòmica i de les entitats que en depenen, així com la gestió dels procediments de selecció i de promoció del personal. A més, també li correspon la realització d’activitats formatives i de selecció de personal al servei de les altres administracions radicades a les Illes Balears, especialment en relació amb els col·lectius de Policia Local, protecció civil, seguretat pública i emergències.

stats