Societat 14/05/2024

El Parlament aprova un pla de xoc per incentivar el català a les aules

La Proposició no de llei demana a Educació, entre d'altres, augmentar la partida destinada a plans com el de 'Dinamitzadors lingüístics' o 'Parlem català'

3 min
La diputada socialista, Amanda Fernández, ha defensat la PNL de foment del català a les aules.

PalmaEl Parlament ha aprovat parcialment una proposició no de llei del PSIB per executar un pla de xoc que impulsi la llengua catalana als centres educatius. Ha estat possible amb els vots afirmatius de l'oposició i l''abstenció o vot a favor del PP en la majoria dels punts. Vox no n'ha aprovat cap. Els punts acceptats són:

  1. El Parlament insta la Conselleria d'Educació i Universitats a posar en marxa un pla de xoc de mesures socioeducatives per promoure l'ús de la llengua catalana.
  2.  El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Universitats a coordinar-se i col·laborar amb altres institucions i entitats públiques i privades per fomentar l'ús de la llengua catalana a l'àmbit social en la línia de les propostes del Consell Social de la Llengua catalana.
  3.  El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Universitats a fomentar el Programa d'Acolliment lingüístic i cultural (PALIC) adreçat a l'alumnat d'incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes Balears, amb mancances en l'ús de la llengua catalana, que cursa estudis als instituts d'educació secundària i a continuar dotant d'un còmput d'hores de la quota del professorat proporcional al nombre d'aquests alumnes.
  4. El Parlament insta la Conselleria d'Educació i Universitats a augmentar la partida destinada als programes educatius de normalització lingüística: 'Dinamitzadors lingüístics en llengua catalana', 'Parlem català' i 'Tallers per a joves nouvinguts', així com altres programes que puguin sorgir pel foment de la llengua catalana.
  5. El Parlament insta la Conselleria d'Educació i Universitats a continuar fomentant els programes FeC i FiC per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana i els programes de formació intercentres per a la millora de la competència lingüística entre els centres d'Educació Primària i els de Secundària als quals estiguin adscrits, així com les formacions d'àmbit o activitats puntuals de formació associades a continguts i metodologies d'aprenentatge de les competències lingüístiques.
  6.  El Parlament insta la Conselleria d'Educació i Universitats a continuar elaborant i actualitzant els recursos de les Capses Sàvies, i concretament les d'acollida lingüística i les de comunicació oral.

Un pla pilot que llevarà hores al català

La diputada socialista Amanda Fernández ha recordat, durant la seva defensa de la PNL, que el curs vinent es posa en marxa el Pla de segregació lingüista a Primària. "Dificulta el coneixement de la llengua i crearia problemes de convivència. És una mesura que va en contra de les necessitats de la societat actual", ha dit. Ha posat l'exemple d'un alumne castellanoparlant que s'aculli al pla pilot. "Li llevaran hores de català, cosa que se suma a un oci que no és en la llengua propia. Com pretén el conseller Vera que s'aconsegueixi la competència en els dos idiomes oficials, si amb el model actual, com ja va admetre, no s'aconsegueix?", ha dit Fernández.

Per part del PP, la diputada Anabel Curtó, ha assegurat que "per molt que es digui que el PP va contra la llengua, s'aplica l'Estatut". "No només l'esquerra que estima el català", ha afegit. "Ell PP defensa que tothom té dret d'emprar la llengua amb què se senti més còmode i tothom té el dret de triar", ha continuat.

Els populars, però, han tombat un punt en què es reclama a Educació fer un estudi sobre l'ús de la llengua en el sector educatiu, amb un comitè d'especialistes de la UIB extern a l'Administració. Per altra banda, també ha votat en contra d'un punt en el qual no estaven d'acord en el fet que la llengua catalana sigui usada "normalment" tant en les activitats escolars com en les complementàries i extraescolars. Els populars demanaven que en lloc de "normalment" es posàs "lliurement". El PSIB, però, ha rebutjat aquesta esmena i totes les del PP.

Des de Vox, la portaveu Manuela Cañadas ha dit que imposar la llengua va en contra dels principis de llibertat i democràcia. Per altra banda, ha criticat que en el moment en què els ciutadans han de destinar el 60%del seu sou brut al lloguer "és irresponsable gastar recursos públics en la imposició de polítiques fracassades". Aquesta darrera consideració ha generat la resposta del portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia: "Faci una proposta per destinar els 750.000 euros de la inútil oficina de persecució lingüística i els 20 milions d'euros a fer política d'habitatge, i hi votarem a favor", li ha dit. "No faci demagògia perquè el seu partit no ha fet ni una proposta a favor de l'habitatge, si s'han dedicat a perseguir el català allà on els seus socis els han deixat", ha afegit, visiblement enfadat.

stats