Societat 04/09/2020

Mascareta i grups bombolla fins al juny

Quines mesures s'han pres per fer que les escoles siguin espais segurs per als infants?

E.n.
3 min
Una tutoria a una escola de Mallorca.

PalmaL’objectiu és que l’escola mantingui la seva funció socialitzadora i de formació i, alhora, sigui un espai segur per als infants. Per això, i al marge de les mesures imprescindibles de mascareta, distància i higiene de mans, s’han anunciat algunes decisions que complicaran una mica el dia a dia dels centres escolars, com els torns per entrar al col·legi i sortir al pati o el fet que els infants tindran menys mestres i professors. No serà un curs fàcil.

Com serà l’entrada als centres?

 • Tothom a partir dels sis anys hi ha d’entrar amb la mascareta posada.
 • Ningú hi pot entrar si té una temperatura superior als 37,5º o té símptomes de covid com tos, mal de coll, congestió, diarrea, mal de cap o malestar.
 • Cada centre educatiu organitza les entrades i sortides dels alumnes en franges esglaonades perquè no hi hagi aglomeracions a la porta.
 • Les famílies entraran només fins al pati del centre. En cap cas poden accedir a l’edifici

Com seran les classes?

 • A Infantil i Primària, cada classe (alumnes i un professor) és un grup estable de convivència però, tot i així, hauran de mantenir el metre i mig de distància. Tant a ESO com a Primària, alumnes i docents han de dur mascareta mentre es fa classe.
 • Les ràtios no han de superar els 20 alumnes per aula. La Conselleria estudiarà excepcions en centres que, per exemple, disposin d’aules molt amples.
 • Els serveis d’escola matinera i extraescolars que aglutinin alumnes de diferents grups estables només es podran fer quan es garanteixi que no hi ha possibilitat de contacte entre estudiants dels diferents grups convivents i es mantingui la distància de seguretat.
 • Hi ha gel hidroalcohòlic i sabó on sigui necessari per rentar-se les mans almenys cinc vegades al dia i les classes es ventilen i desinfecten sovint.

Com seran el pati i el menjador?

 • Els alumnes han d’estar sempre amb el seu grup estable i mantenir en tot moment la distància de seguretat de metre i mig entre ells.
 • No es pot compartir material de joc ni menjar.

Com serà el transport escolar?

 • S’assigna un seient fix a cada alumne, que mantindrà durant tot el curs.
 • La màscareta és obligatòria a partir 3 anys perquè es mesclen els grups bimbolla.

I si hi ha un cas de covid-19 al centre? Quan es tancaran escoles?

 • Si es detecta un cas positiu, l’estudiant haurà d’estar en aïllament un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. Un equip de la central de coordinació de covid-19 s’encarregarà de fer l’estudi de contactes estrets, que hauran de fer una quarantena de 14 dies, tant si donen positiu com negatiu en la PCR.
 • Si l’estat de salut li ho permet, l’alumne aïllat seguirà l’activitat educativa de manera telemàtica. El centre educatiu indicarà a la família les adaptacions curriculars que s’hagin de fer.
 • Es considerarà que hi ha un brot en un centre a partir de les tres persones contagiades. En aquest cas, les autoritats sanitàries faran una avaluació del risc i decidiran si s’intensifiquen les mesures de protecció i el control sanitari, confinen un grup o tot el centre. Cal dir que tant la Conselleria com el Ministeri insisteixen que s’evitarà al màxim el tancament d’escoles.
 • Ara bé, si hi ha un cas sospitós que està a l’espera del resultat de la PCR, el seu grup estable no haurà de fer aïllament. En el cas de tenir germans convivents, no podran anar al centre fins que es confirmi el negatiu.
 • Si arriba el cas que s’hagin de confinar tots els alumnes d’un centre, s’activaria l’escenari C i es farien les classes de manera telemàtica. El Govern posarà 7.000 ordinadors a l’abast dels infants que ho necessitin. Es preveu que s’habiliti una plataforma de suport per a centres i un banc de recursos digitals, de manera que hi hagi un lloc unificat on trobar tot el material.

ARANWS20200903_0198La Fiscalia actuarà davant l'absentisme escolar reiterat en el marc de la crisi sanitària

stats