Societat 21/11/2023

La llicència de l'hotel sobre la mar d'Alcúdia, revocada definitivament

El GOB i la plataforma Salvem el Moll van presentar un recurs contenciós administratiu contra l'establiment perquè no disposava de les llicències necessàries

2 min
Els veïnats defensen que l'entrada del cable sigui per Alcúdia.

PalmaLa llicència de l'hotel sobre la mar d'Alcúdia ha estat revocada definitivament. El Tribunal Suprem ha inadmès els recursos de cassació interposats per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i Alcudiamar, tal com ja ho va fer el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), per la qual cosa esdevé ferma la revocació de l'autorització del botel —paraula que prové de la contracció en anglès de les paraules vaixell i hotel— d'Alcudiamar i no podrà funcionar com a hotel apartament de 4 estrelles, sinó només com a escola de vela i allotjament per a navegants.

La sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, de data 11 de juliol de 2022, va estimar el recurs presentat pel GOB i la plataforma Salvem el Moll contra la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears. El Tribunal declarà sense efecte i eficàcia jurídica l'autorització turística concedida per la Conselleria de Turisme i la seva modificació de 22 de gener de 2004, i condemnà l'Administració autonòmica a adoptar-la "en un termini màxim d'un mes des de la fermesa de la sentència". Ara el Tribunal Suprem ha inadmès el darrer recurs interposat a la sentència del TSJIB i, per tant, l'autorització queda revocada de manera definitiva.

En concret, es van aixecar dos recursos de cassació per part del Govern i d'Alcudiamar i tots dos han estat inadmesos a tràmit: el primer pel mateix TSJIB el 24 de març i, ara, finalment, el Tribunal Suprem a data 15 de novembre de 2023. Per tot això, ha esdevingut ferma la sentència del TSJIB de juliol del 2022, que ordena a la Conselleria de Turisme la immediata paralització i clausura de l'activitat duta a terme sense permís i també incoar un expedient sancionador.

El GOB ha sol·licitat al TSJIB que ordeni a la Conselleria de Turisme l'execució de la sentència en els estrictes termes que ha estat dictada i se li doni total compliment. En resum, el denominat botel manca de títol per funcionar com a hotel apartament de 4 estrelles. Únicament disposa de llicència d'obertura i funcionament municipal per a escola de vela i allotjament per a navegants, una llicència que li va ser concedida el 20 de setembre de 2000 per l'Ajuntament d'Alcúdia.

stats