Societat 25/05/2023

Les Illes, entre les comunitats més econòmiques per fer les PBAU

Cada alumne paga a les Balears un mínim de 69,21 euros per presentar-se a les proves per accedir a la universitat

2 min
Proves de selectivitat

PalmaLes Illes Balears són la quarta autonomia d'Espanya on examinar-se a les PBAU resulta més econòmic. Els alumnes interessats han de pagar 69,21 euros per presentar-se al bloc d'accés i 13,85 per cada assignatura opcional del bloc d'admissió. Madrid i Catalunya, dues de les autonomies on tradicionalment van més estudiants balears a cursar les seves carreres universitàries, se situen àmpliament per damunt. En el primer cas, per presentar-se al bloc d'accés els alumnes madrilenys han d'abonar 98,02 euros, mentre que els catalans n'han de pagar 110. Si més no, en el cas de les Balears, s'estableixen bonificacions a perfils determinats, com les families nombroses, monoparentals, joves tutelats o víctimes de violència masclista, entre d'altres.

Al marge d'aquestes diferències territorials, els pròxims dies 6, 7 i 8 de juny es fan a les Balears les proves PBAU, en les quals milers d'estudiants s'examinaran amb l'objectiu de treure la nota que necessiten per accedir a la universitat. La quantia a pagar per fer les PBAU depèn de la situació individual de cada alumne. Aquells que tenen clar que volen estudiar una carrera amb una nota de tall que normalment és baixa, únicament és necessari que es presentin al bloc d'accés. Es qualifica de l'1 al 10 i inclou les assignatures comunes (català, castellà, anglès, etc.) i una de modalitat. El bloc d'accés representa el 40% de la nota d'entrada a la universitat. El 60% restant correspon a la mitjana de Batxillerat.

Ara bé, en el cas d'aquells estudiants interessats en graus on la demanda és superior i, per tant, la nota de tall acostuma a ser més elevada, s'han de presentar al bloc d'admissió. En aquest darrer es poden examinar de fins a quatre assignatures de modalitat, que tenen una ponderació diferent (0,1 o 0,2) a l'hora de calcular la nota d'accés a cada carrera, en funció de la branca d'estudis.

Com es calcula la nota d'accés a la universitat?

Per conèixer com es plasmen a la pràctica aquestes fórmules, us n'oferim un exemple. Posem per cas un alumne que ha cursat el Batxillerat de Ciències Socials i té una nota mitjana de 7,8. Decideix examinar-se tant del bloc d'accés com del bloc d'admissió. Al primer, obté una mitjana de 8,4, i de les dues assignatures opcionals que escull al de matrícula treu un 7,7 i un 6,5. Aquestes matèries li ponderen un 20% i un 10%, respectivament, per cursar la carrera que vol fer. Amb tot, la seva nota d'accés a la universitat és el resultat de sumar el 60% de 7,8; el 40% de 8,4; el 20% de 7,7 i el 10% de 6,5. Per tant, la seva qualificació final a les PBAU, i la que li valdrà per optar a les diferents universitats és un 10,23.

stats