Societat 17/05/2021

Què haig de saber abans de fer un màster o un postgrau?

T’ho expliquem en 10 punts

1 min
La tria d'un màster o postgrau ha de ser conscient i reflexionada

*Font: UAB i Educaweb

1.- Valora què t’ofereix i per què el vols fer:

 • Complementar la formació de grau.
 • Especialitzar-te a partir del grau que ja has cursat.
 • Reorientar la teva trajectòria acadèmica.
 • Exercir algunes de les professions regulades (màster habilitant). Per exemple, per exercir d’advocat o procurador de tribunals cal el Màster en Advocacia.
 • Accedir al doctorat (màster oficial).
 • Reciclar-se i actualitzar la pràctica i els coneixements.
 • Canviar de lloc de residència.
 • Satisfer una motivació personal.

2.- Estudia els criteris per fer una bona tria

 • Opta per un curs que t’agradi i en el qual consideris que pots desenvolupar-te.
 • Tingues en compte els continguts i l'orientació, segons la universitat que els imparteix. N’hi ha de més pràctics o de més teòrics; més professionalitzadors o més acadèmics.
 • Fixa’t en la reputació internacional de la universitat.
 • El prestigi i reconeixement del professorat.
 • Les empreses i entitats de recerca amb les quals es relaciona el programa, tant pel que fa a l’equip docent com a les pràctiques.

3.- Màster o postgrau

Durada:

 • Màster de 60 a 120 ECTS (sigla en anglès de Sistema Europeu de Transferència de Crèdits). D'un a dos cursos acadèmics.
 • Postgrau: per sota de 60 ECTS. Un o dos semestres.
 • Curs d’especialització: d’1 a 30 ECTS


Continguts i orientació:

 • Màster: formació avançada especialitzada, d’una o diverses orientacions; acadèmica, professional o de recerca.
 • Postgraus: alta especialització. Són majoritàriament d’orientació professional.

4.- Màster oficial o màster propi

 • Títol oficial: expedit per l’Estat i la universitat. Necessari per accedir a estudis de tercer cicle, també oficials (doctorat) i pot ser requisit per treballar a la funció pública.
 • Títol propi: expedit per la universitat. L’excel·lència i el prestigi propis de cada universitat avalaran aquest títol en la selecció de perfils professionals de les empreses.

5.- Contingut i orientació

 • La informació sobre els continguts ha d’incloure les assignatures específiques, amb les guies docents i les competències adquirides.
 • Orientació acadèmica i investigadora: ofereix formació especialitzada en una àrea específica i es desenvolupen competències per a la recerca.
 • Orientació professional: s’enfoca cap a la pràctica professional especialitzada. Se solen oferir pràctiques professionals.
 • Perfil d’admissió i dels titulats: permet saber qui seran els futurs companys d’estudi, una oportunitat per fer contactes i conèixer gent amb qui compartir interessos.

6.- Professorat

 • Sigui en un màster o en un postgrau, cal que sigui reconegut en el seu àmbit com a docent.
 • En un àmbit investigador ha de tenir una prestigiosa trajectòria investigadora.
 • En un programa professional cal que sigui un referent reconegut del sector.

7.- Universitat

 • Valora el seu prestigi: constitueix un valor afegit!
 • Rànquing internacional: el prestigi internacional de la universitat és important per al reconeixement en altres països del títol obtingut i per a la concessió per part de governs i fundacions de beques i ajudes per cursar el màster.

8.- Com i on són les pràctiques?

 • Consulta l’oferta de pràctiques a empreses o centres de recerca.
 • Pregunta pels programes internacionals i els convenis de pràctiques amb empreses externes.
 • Treball en xarxa (networking) amb els companys i contactes professionals amb professorat/empresaris/especialistes del sector.

9.-Beques i ajudes

 • El cost és un dels criteris més importants a l’hora de decantar-se per uns estudis o uns altres. Dependrà del tipus de màster o postgrau i de la titularitat del centre.
 • Algunes institucions ofereixen mecanismes de finançament. Es pot optar a beques i ajudes de la mateixa universitat o del ministeri d’Educació i Formació Professional.

10.- Els màsters/postgraus responen al 'lifelong learning'

 • És l'aprenentatge permanent!
 • L’aprenentatge s’esdevé al llarg de la vida. 

Altres aspectes que cal tenir en compte:

 • Modalitat: presencial, semipresencial, virtual.
 • Idioma: augmenta la presència de programes que incorporen un, dos o tres idiomes.
 • Requisits d’accés i criteris d’admissió.
 • Instal·lacions i mitjans tècnics del centre.
 • Servei d’informació i orientació acadèmica professional amb assessorament personalitzat.
 • Percentatge d’alumnat internacional.
 • Internacionalització: la qualitat no és igual a tot arreu! Cal ser exigent i rigorós en la tria: “És recomanable fer una entrevista amb la direcció del màster. Des d’Educaweb recomanem sempre que és molt important que s’aprofundeixi en conèixer tot el que s’ofereix en un programa en concret”, explica Montse Oliveras, psicòloga orientadora i cofundadora d’Educaweb i D’EP Institut.

Informació elaborada amb el suport de la UAB i Educaweb

stats