Societat 28/06/2023

FAPA Mallorca denuncia que hi ha centres sostinguts amb fons públics que obliguen a pagar matrícula

La Federació assegura que aquestes aportacions tenen caràcter voluntari i s'han de destinar a finalitats acadèmiques

2 min
Una mestre i els seus alumnes en una escola.

PalmaFAPA Mallorca ha denunciat que els centres educatius sostinguts amb fons públics demanen el justificant de pagament de la matrícula per permetre que els alumnes es matriculin. Aquesta situació no és legal, pel fet que la Llei orgànica d'educació (i les successives modificacions) estableixen de manera "clara" que no es pot imposar a les famílies el pagament de cap import. "Són les administracions educatives les que han de finançar els centres amb els recursos necessaris", assenyala la FAPA en un comunicat.

A les instruccions de la Conselleria d'Educació per al curs acadèmic 2023-2024 s'estableixen els preus màxims que es poden cobrar a les aportacions dels alumnes per a activitats escolars, que tenen caràcter voluntari:

-Educació Infantil: 53 euros

-Educació Primària: 38 euros

-ESO: 38 euros

-Cicles Formatius de Grau Bàsic: 38

-Cicles Formatius de Grau Mitjà: 53 euros

-Cicles Formatius de Grau Superior i ensenyaments artístics: 91 euros

- FP a Distància: 10 euros per mòdul

- Institut d'Ensenyament a Distància de les Illes Balears (IEDIB): 25 euros

Hi ha instruccions clares

FAPA recorda que el curs passat es varen reunir amb representants de la Direcció General de Comunitat Educativa, la d'Ordenació i Centres i amb el Departament d'Inspecció Educativa. Arran de la trobada, es va remetre un document als centres, per recordar una sèrie de conceptes en relació amb les aportacions de les famílies.

  • S'ha d'informar de manera clara que es tracta d'aportacions voluntàries per a activitats escolars. No es poden anomenar "matrícula" ni "quota",
  • S'ha d'informar dels conceptes als quals va destinada aquesta aportació.
  • Si el centre ha de demanar una aportació superior als imports màxims publicats a les instruccions per al curs 2023- 2024 s'ha d'especificar la justificació i destinació de l'aportació, i és necessària l'aprovació del Consell Escolar.
  • El destí d'aquestes aportacions han de ser activitats escolars generals, com material comú d'aula o sortides; si s'inclouen altres conceptes han d'estar detallats.
  • Cap alumne pot rebre cap mena de pressió perquè la seva família no hagi pagat aquestes quantitats.
stats