Societat 08/11/2023

Educació vol recuperar el punt d'antic alumne al Decret d'escolarització

Directors de l'escola pública i FAPA denuncien que aquesta mesura es pretén aplicar "per beneficiar l'escola concertada"

2 min
Una aula d’una escola a Mallorca.

PalmaLa Conselleria d'Educació i Universitats treballa actualment en el Decret d'escolarització del curs 2024-2025, que regirà els processos d'admissió i adscripció de l'alumnat de les Balears. L'ARA Balears ha tingut accés a l'esborrany del document, que queda pendent de les esmenes dels sindicats, associacions de famílies i directors, entre d'altres. El text incorpora, de nou, el punt per antic alumne, que va ser suprimit en el Decret de 2019 del Pacte. Per altra banda, a la memòria s'hi contempla la creació d'una única zona d'escolarització per municipi, una mesura que tindrà especial incidència a les zones més poblades, especialment a Palma. D'aquesta forma, un alumne de Son Oliva tindrà els mateixos punts per domicili per anar al CEIP Son Oliva que un estudiant que visqui a Son Espanyolet (barriada situada a l'altra punta de Ciutat).

Pel que fa a la recuperació del punt per fills d'antics alumnes, obre la porta que totes aquelles persones que hagin cursat estudis reglats en un centre rebin un punt per escolaritzar-hi els seus fills. Aquest fet, segons explica la presidenta de FAPA Mallorca, Cristina Conti, permetrà que els centres "puguin tancar les portes als alumnes que vulguin". "Aquesta mesura beneficiarà clarament l'escola concertada".

Beneficis per a l'escola concertada

"S'està mercadejant amb places que són públiques, que pagam tots. Com es pot permetre que ells decideixin qui entra i qui no amb aquests punts extra?", es pregunta Conti. En la mateixa línia s'expressen diferents directors de centres públics, que mostren una opinió contundent. "El que volen és permetre que els centres concertats, al final, puguin triar els alumnes que millor s'adaptin al seu perfil", assegura el director d'un CEIP de la serra de Tramuntana (prefereix no dir el seu nom).

Un altre director de la pública també expressa una posició semblant. "Amb aquests punts es farà possible que l'escola concertada intenti evitar els alumnes nouvinguts i amb més dificultats, sempre que pugui, i acabaran a l'escola pública, que accepta tothom d'acord amb criteris d'equitat". Per la seva banda, un docent menorquí reforça la crítica a la mesura: "Recuperar aquest punt és una mesura absolutament retrògrada, que va en contra de la igualtat d'oportunitats i que no tenen la majoria de comunitats autònomes, incloses les del PP", diu.

L'ARA Balears ha intentat contactar amb Escola Catòlica i CECE, les dues principals patronals de l'escola concertada. En el primer dels casos, no ha obtingut resposta, mentre que CECE prefereix no fer declaracions "fins que no s'hagi analitzat el document i fixat una posició conjunta".

Una zona escolar per a Palma

Un dels compromisos del conseller d'Educació, Antoni Vera, és garantir la lliure elecció de centre i una zona escolar única a Palma, una mesura que ha defensat amb fermesa: "El que no pot ser és que una ciutat com Palma estigui dividida en sis o vuit zones escolars. Creim en la lliure elecció de centre, perquè és la llibertat dels pares de dur els fills a l'escola que decideixin. És la llibertat d'escollir entre escola pública i concertada, entre inclusiva i escola d'educació especial. És clar que s'haurà d'establir una baremació, perquè no cabrà tothom a tots els centres", va dir el conseller en una entrevista a l'ARA Balears. Ara bé, els centres educatius, especialment els públics, són contraris a la mesura, en considerar que "crearà centres de primera i centres de segona, centres als quals tothom vulgui anar i centres no tan populars", lamenta el director del centre de Tramuntana.

stats