Societat 11/01/2024

Educació limita al màxim l'ús dels mòbils als centres educatius: consulta l'esborrany de les instruccions

El document estableix que els docents podran utilitzar-los amb finalitats "exclusivament didàctiques i d'acord amb criteris pedagògics"

3 min
Diversos alumnes d'un institut deixen els mòbils en una caixa abans d'entrar a classe

PalmaLa Conselleria d'Educació ja disposa d'un primer esborrany de les instruccions per regular l'ús dels telèfons mòbils dins els centres educatius. El document, al qual ha tingut accés l'ARA Balears, estipula per primera vegada limitar l'ús dels mòbils i dels dispositius afins a les escoles de les Balears, tant pel que fa als alumnes com al professorat. D'aquesta manera, s'atén una demanda de bona part de la comunitat educativa –especialment dels docents– que, ara per ara, no disposa de suport jurídic per fer front a l'abús dels mòbils a les aules. Tot plegat, ha derivat en situacions problemàtiques, com el ciberassetjament o l'ús indegut dels dispostius. Ara bé, alguns centres, especialment de Secundària, sí que en tenen regulat l'ús a les seves normatives de centre.

L'esborrany estableix que "es limita l'ús del telèfon mòbil per part dels alumnes durant la jornada escolar, entesa com l'espai de temps que inclou l'horari lectiu, l'esplai i els períodes dedicats a la realització d'activitats complementàries i extraescolars, llevat que aquest ús estigui previst de manera expressa en el projecte educatiu del centre per a determinats moments amb finalitat exclusivament didàctica i criteris pedagògics justificats prèviament, tenint en compte l'edat de l'alumne, el seu grau de maduresa i les seves característiques psicoevolutives". Aquesta limitació no s'aplicarà als alumnes que requereixin els dispositius per necessitats de caràcter personal, amb especial menció a les de tipus mèdic, que s'hauran de justificar.

Les instruccions també fan referència als professors. "S'abstindran de fer-ne un ús amb finalitat personal, lúdica o aliena a la finalitat educativa, llevat que hi hagi circumstàncies familiars o personals que ho facin necessari, o que l'organització o característiques del centre ho prevegin", diu el document. Sí que podran utilitzar el mòbil amb finalitats "exclusivament didàctiques i d'acord amb criteris pedagògics". Les limitacions dels mòbils quedaran recollides en les normes d'organització i funcionament de centre (NOFIC), que també inclouran regulacions que definiran com emprar altres dispositius electrònics o l'ús ètic de les xarxes socials, entre altres qüestions.

En mòbils retirats, en mans dels equips directius

Per garantir l'ordre, l'esborrany inclou mesures correctores, entre les quals s'inclou la retirada del telèfon. Els docents o qualsevol membre de l'equip directiu seran els encarregats d'aplicar-les i, en cas de prendre aquesta decisió, s'haurà de comunicar al tutor. La retirada es farà en presència "d'almenys dos membres de l'equip directiu". El dispositiu quedarà guardat al despatx del director, que el retornarà als pares o tutors legals de l'estudiant.

Les instruccions fan una menció especial al professorat de guàrdia als patis i entre classes, que "prestarà especial atenció i extremarà la vigilància durant els períodes de canvis de classes i esbarjos". També es deixa clar que els docents no podran accedir al contingut dels telèfons dels alumnes, si no tenen el seu consentiment o dels seus pares. Ara bé, en situacions en què l'accés sigui necessari pel bé del menor o pel bé comú, com per exemple en situacions de ciberassetjament, sexting o violència de gènere, entre d'altres, el centre hi podrà entrar sense permís, segons el seu protocol –regulat a les NOFIC.

Educació també proposa limitar l'ús de les aplicacions de missatgeria (WhatsApp, Telegram, etc.) i estableix que "en l'activitat docent habitual s'han d'utilitzar els canals, els mitjans i les eines específics de comunicació establerts per la Conselleria d'Educació i Universitats, posades a disposició de professorat, alumnat i els seus tutors legals, com el GestIB, a més del mitjà o canal de comunicació que determini el centre en virtut de la seva autonomia".

Amb l'objectiu de donar suport a la intervenció del professorat, la Conselleria posarà al seu abast programes formatius sobre l'educació en seguretat i privadesa digital. També s'impulsaran jornades per a les famílies en què es tractaran temes vinculats al bon ús de l'internet, dispositius mòbils i xarxes socials.

  • A continuació, podeu consultar el document complet:
Esborrany de les instruccions d'ús dels mòbils als centres educatius de les Balears
stats