Societat 08/05/2023

Els docents cobraran el primer tram de la carrera professional a partir de l'1 de setembre

El complement constarà d'una part a la qual podran accedir tots els mestres i una altra per als que tinguin funcions específiques

3 min
tino

PalmaLa Conselleria d’Educació i tots els sindicats de la Mesa Sectoral han signat aquest dilluns les bases per a la implementació de la carrera professional, un dels compromisos adquirits en l’Acord Marc 2023-2027. La proposta és que es el cobrament del primer tram es comenci a aplicar amb efectes des de l'1de setembre de 2023. El complement consta d’una part consolidable, que arribarà a tots els docents, sempre que superin de manera satisfactòria una avaluació de les seves tasques i funcions. En aquest primer cas, s’haurà de complir el requisit de tenir una antiguitat mínima de sis anys, fins a un màxim de tres trams. L’avaluació, segons s’ha acordat,  tindrà dues parts diferenciades. La primera, elaborada pels equips directius, en col·laboració amb l'equip docent, i una altra d’autoavaluació dels mateixos professionals. Per altra banda, el complement de carrera professional tindrà una part no consolidable i una que es dirigeix als equips directius. Els trams queden fixats de la manera següent:

  • Complement per a tots els docents

S’aplicarà en tres trams, per a professorat que tingui sis anys d’antiguitat acreditada o menys, que percebran 600 euros/any; per a professorat amb més de 12 anys d’antiguitat (960 euros/any), i per a professorat amb 18 anys o més (1.440 euros/any). Per accedir-hi, no es pot haver estat sancionat per faltes greus o molt greus. El primer tram s'aplicarà a partir de l'1 de setembre de 2023; el segon, a partir de l'1 de gener de 2026, i el tercer, l'1 de gener de 2027.

  • Complement no consolidable i excloent

Complement de nivell 2: 480 euros/any, per als docents de centres de menys de 16 unitats amb certes funcions.

Complement de nivell 1: 720 euros/any, per als docents de centres de més de 16 unitats amb certes funcions

Per accedir-hi, no es pot haver estat sancionat per faltes greus o molt greus en els quatre cursos anteriors.

Complement d’equip directiu

Suposarà un augment del 30% del complement de director i del 50% del de cap d’estudis, secretari i cap d’estudis adjunt. Tot plegat, vinculat a la presentació del projecte de direcció i a la seva selecció, i també a l’avaluació satisfactòria per a la renovació del projecte.

Els sindicats estan satisfets

El conseller d’Educació, Martí March, ha considerat que “aquesta és una carrera professional com toca, perquè inclou la cultura de l’avaluació, es reconeix la feina dels equips directius i de les persones que estiren el carro”. “El més important per a mi es que es reconeix institucionalment la feina dels docents en termes econòmics".

En un comunicat, CCOO ha considerat que veu “llums i ombres” en aquesta nova figura de reconeixement de la tasca docent. El sindicat ha valorat de manera positiva el fet que “les Balears seran una de les poques autonomies que tinguin la carrera professional –juntament amb Astúries i La Rioja–”, encara que CCOO exposa que no s’han aconseguit totes les reivindicacions. “Serem molt exigents en el seu compliment i en les comissions per revisar les condicions i millorar les quanties econòmiques”, asseguren, així com en la revisió de les responsabilitats que donen lloc a percebre la part no consolidable del complement.

Des de l’STEI s’han mostrat “satisfets”, atès que, segons han exposat, ja és “la primera passa després de la firma de l’Acord Marc. Malgrat tot, “encara s’ha d’avançar i es preveu que es vagin millorant les quanties, per assimilar-les a les de la resta de categories professionals”. En relació amb la resta d’apartats que incorpora l’Acord Marc, el sindicat ha explicat que “abans d’acabar el curs, es faran moltes reunions amb l’objectiu d’executar altres dels punts inclosos al document, i que es consideren de vital importància”.

UGT també ha mostrat la seva satisfacció davant la pròxima implementació de la carrera professional. "És una primera passa, però que s'ha de millorar. Lluitarem fins al final per aconseguir l'equiparació del complement amb el de la resta de funcionaris de la CAIB". En aquest sentit, el sindicat ha assegurat que "s'ha perdut una oportunitat històrica per premiar la figura dels tutors, que no rebran cap compensació més enllà de la consolidable".

Per la seva banda, ANPE ha valorat positivament el pas fet: “Reconeixem l’impuls que ha fet la Conselleria per iniciar el compliment de l’acord”. El sindicat també ha assegurat que supervisaran l'import de les quanties del complement, en el marc de la clàusula de revisió que es va pactar a l’Acord Marc.

stats