Societat 15/02/2022

Deu mesures urgents per blindar el català a les escoles

L'OCB exigeix a la Conselleria d'Educació que actuï per protegir la llengua pròpia, més enllà de la llei educativa

ARA Balears
2 min
Una aula buida.

PalmaLa llei educativa balear s'aprovarà d'aquí a una setmana al Parlament i l'Obra Cultural Balear en va fer una bona valoració perquè blinda el model lingüístic. Ara bé, consideren que aquest marc normatiu no és suficient i han proposat deu mesures urgents per protegir la llengua pròpia als centres educatius, "atès que, per a molts d'infants, és l'únic medi que els posa en contacte amb el català", remarquen. Són els següents:

  1. Català, llengua vehicular. El desplegament i l'aplicació de la legislació han de possibilitar que cada vegada siguin més els centres educatius, públics, privats i concertats, que optin per aplicar programes d’immersió lingüística, fent del català la llengua vehicular de l’ensenyament i l'aprenentatge.
  2. Compliment del marc normatiu. El grau de compliment del Decret de mínims ha estat, especialment aquests darrers anys, desigual i insuficient. Cal que la Inspecció Educativa el faci complir i apliqui les mesures correctores que pertoqui en cas d'incompliment.
  3. Competència oral. Cal una avaluació clara de l'assoliment de totes les competències lingüístiques en acabar cada etapa educativa, acompanyades d'un pla de xoc per corregir les deficiències.
  4. Projectes lingüístics. S'han d'establir mecanismes per avaluar els projectes lingüístics de centre, amb la supervisió de la Inspecció Educativa, per revisar-los i adequar-los.
  5. Suport als centres i als equips directius. L’administració educativa ha de donar el suport i assessorament necessaris als equips directius i la comunitat educativa per garantir l’ús del català com a llengua administrativa i de comunicació dels centres, especialment en la relació amb les famílies.
  6. Recuperar el Servei d'Ensenyament del Català. S'ha de disposar de recursos i materials perquè els professors puguin ser un bon model lingüístic, amb formació prèvia i continuada. S'hi han d'incloure els professors i monitors de les activitats extraescolars.
  7. Instruments per a l’acolliment lingüístic. Es necessiten més recursos humans i materials per destinar a programes d’acolliment lingüístic per a alumnes d’incorporació tardana.
  8. Dinamitzadors lingüístics a tots els centres educatius. Són un gran suport per treballar les aptituds lingüístiques de tota la comunitat educativa (no solament dels alumnes) i fer del català la llengua de relació i cohesió (també la llengua del pati).
  9. Cursos de català per a famílies. Per facilitar la interacció de les famílies amb els centres i que puguin ajudar els seus fills en les tasques escolars.
  10. Recursos multimèdia. El Govern ha de facilitar l'edició de recursos multimèdia amb aplicació escolar i extraescolar perquè els infants trobin la seva llengua també en aquest àmbit.
stats