MÈDIA
Societat 24/02/2023

Els ciutadans de les Balears, líders en l'ús d'internet a Espanya

A l'Arxipèlag hi ha 11.278 habitatges que no disposen d'accés a la xarxa

2 min
Imatge d'arxiu d'un ordinador

PalmaLes Illes Balears són la regió d'Espanya en la qual més persones empren internet en un període acotat de tres mesos, amb un 97,1% de la població. La segueix de prop Madrid, amb un 96,9%, segons les dades d'ús de les TIC de l'INE corresponents al 2022. A més, els illencs són els que més necessiten connectar-se a la xarxa, atès que el 91,6% ho fan almanco cinc dies a la setmana. Un valor que crida l'atenció, tenint en compte aquestes xifres, és que els Balears no són les més donades a fer compres a través d'internet, ja que són el setè lloc d'Espanya que més ho fa (6 de cada 10 ciutadans).

L'estadística constata que en els darrers anys hi ha hagut un increment en els tres àmbits d'estudi, si bé el de les adquisicions a la xarxa s'ha refrenat. Entre el 2021 i el 2022 tan sols va pujar un 0,1% (des del 55,2% al 55,3%).

Escletxa digital i econòmica

Malgrat que les Balears són líders pel que fa a les persones que fan ús d'internet en el seu dia a dia, l'estadística de l'Ibestat sobre Equipaments i Ús de la Tecnologia a les llars del 2021 evidencia que encara hi ha persones que decideixen no estar connectades. A l'Arxipèlag hi ha un total d'11.278 llars que no tenen accés a internet. Les causes que esgrimeixen els afectats són variades. Un 5,73% asseguren tenir accés a la xarxa des d'altres llocs i un 72,5% diuen no necessitar connexió, malgrat que actualment l'evolució de la digitalització empeny la ciutadania a fer gestions a través de les plataformes en línia.

L'escletxa econòmica i la digital van lligades des del moment en què un 24,74% dels ciutadans de les Balears declaren que la causa per la qual no disposen d'internet és que la instal·lació necessària és massa costosa i no se la poden permetre. Malgrat que les TIC estan àmpliament esteses en el marc de l'aldea digital global, un 55,75% de les llars desconnectades ho estan perquè els habitants no tenen els coneixements necessaris per poder emprar internet amb garanties d'èxit. Finalment, un 16% assegura que la causa principal és que el desplegament de la banda ampla no ha arribat a la seva zona.

stats