Societat 02/06/2023

Aquests són els requisits per accedir a les ajudes de menjador escolar 2023-2024

Els interessats han de presentar les sol·licituds entre el 2 i el 30 de juny

2 min
Un menjador escolar.

PalmaLa Conselleria d’Educació ha obert aquest divendres la convocatòria d’ajudes de menjador, destinades als alumnes escolaritzats a centres docents no universitaris durant el curs 2023-2024. S’hi destinaran 8 milions d’euros. Les sol·licituds s’han de presentar del 2 al 30 de juny, degudament emplenades, als centres educatius on l’alumne cursarà els estudis en el curs 2023-2024, o a través de la seu electrònica de la CAIB, mitjançant certificat digital. Les presentacions s’han de fer de la manera següent:

-       Centres de primer cicle d’Educació Infantil: del 2 al 15 de juny

-       Centres de segon cicle d’Educació Infantil: del 22 al 28 de juny

-       Centres d’Educació Primària i Secundària: del 23 al 30 de juny

Poden rebre les ajudes les unitats familiars que durant el pròxim curs tinguin els fills escolaritzats en un centre públic no universitari o en un centre privat concertat, al primer o segon cicle d’Infantil, a Primària o a Secundària. A més, els alumes beneficiaris han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada per al curs 2023-2024. Es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

 Directes

-       Alumnes en situació d’acollida

-       Família víctima de violència de gènere

-       Alumnes que tinguin la condició de refugiats (ells, els seus pares o tutors)

 Per barem

 -      Alumnes en situació econòmica o sociofamiliar desfavorable

-       Alumnes que durant el curs 2023-2024 fan ús del servei de transport escolar a centres on es fa jornada partida perquè no disposen de cap centre més pròxim al seu lloc de residència, i alumnes escolaritzats a centres educatius fora del seu municipi perquè al seu de residència no s'ofereix el nivell educatiu al qual estan inscrits.

Les quanties de les ajudes s’han calculat tenint en compte el preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació. En cap cas la quantia de l’ajuda pot ser superior al cost del servei de menjador.

  •  Directes

70% del cost mitjà del menjador (770 euros)

  •  Per motius socioeconòmics

De 30 o més punts: 100% del cost (1.100 euros)

De 20 a 29: 80% del cost (880 euros)

De 15 a 19: 70% del cost (550 euros)

De 10 a 14: 50% del cost (770 euros)

De 5 a 9: 25% del cost (275 euros)

  •  Per motius de desplaçament

De 10 a 18 punts: 50% del cost (550 euros)

De 5 a 10 punts: 25% del cost (275 euros)

stats