Societat 08/06/2023

Els alumnes de Primària de l'escola privada repeteixen cinc vegades menys que els de la pública

La tria d'estudiants i el baix percentatge de nouvinguts expliquen aquesta realitat

2 min
Alumnes en una escola.

PalmaEl percentatge d'alumnes de Primària de les escoles privades que repeteixen curs és només del 0,43%, amb el màxim a segon (1,0%) i el mínim a primer i sisè (0,1%). Aquestes xifres s'allunyen molt de les dels centres públics, on la mitjana de repetició és del 2%, segons les Estadístiques d'Escolarització de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE). Una altra vegada, el màxim és a segon curs (2,8%) i el mínim, a cinquè (1,5%). En resum, l'escola privada té una taxa de repetició cinc vegades inferior a la de la pública. Entremig, s'hi situen les escoles concertades, amb una taxa de l'1,4%, amb els màxims i mínims als mateixos nivells que les públiques.

Quant a la promoció de curs, tots els alumnes de Primària de la privada promocionen (100%), seguits dels de la concertada (98,7%), i dels de la pública (98,5%). Amb tot, la LOMLOE, ja en vigor, es fixa com a objectiu evitar la repetició de curs i, en cas que sigui necessària, només es podrà fer als nivells de final de cicle (2n, 4t i 6è). A més, només es podrà repetir en una ocasió.

En relació amb aquestes xifres, Marta, directora d'un centre públic de Palma (prefereix no dir-ne el nom per evitar conflictes professionals), considera que hi ha diversos factors que les expliquen. "El repartiment de l'alumnat no és equilibrat. Les Illes reben molts alumnes nouvinguts i sempre s'ha demanat des de l'escola pública que hi hagi una distribució equitativa entre totes les titularitats, però no és així". De fet, el 68,4% dels alumnes estrangers estan escolaritzats a centres públics, el 19% als concertats, el 3,5% als privats i el 9,1% a centres educatius estrangers.

Alumnes amb més dificultats

Com es pot comprovar, l'escola pública assumeix també el valor més gran d'alumnes nouvinguts. "Es tracta d'estudiants que a vegades tenen dificultats de tipus cultural, econòmic i lingüístic, i que acaben repetint. De fet, quan arriben, a alguns se'ls baixa de curs directament", explica Marta.

Un altre dels factors que entren en joc, i que Marta lamenta, és que "les escoles concertades, i algunes privades, funcionen com a empreses i defensen el seu negoci i prestigi educatiu". Aquesta situació es tradueix que, quan els arriba o detecten un estudiant que no va bé amb els estudis o que té dificultats "se li recomana amablement que cerqui una escola on hi hagi més diversitat i el nivell no sigui tan exigent". "Es fa, per tant, una depuració per quedar-se amb els alumnes que són més bons i que els faran destacar enfront de les escoles competidores", lamenta.

stats