Institucions
Política 02/04/2024

L'Oficina Anticorrupció alerta del risc de perdre informació per manca de planificació del seu tancament

El funcionari reclama que es continuïn pagant els serveis informàtics on es guarden les dades

2 min
El president del Parlament Gabriel Le Senne i el director de l'Oficina Anticorrupció Tòfol Milan

PalmaEl cap d'Equip TIC i Anàlisi d'Informació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Balears (OAIB), Miquel Coll, ha remès un informe al Parlament i al Govern on alerta del risc que es perdin dades d'aquest organisme a causa de la "manca de planificació" del seu tancament, que no garanteix un traspàs adequat de competències. "Em preocupa enormement la suposada falta de previsió en el tancament de l'Oficina, especialment pel risc de pèrdua de dades si es deixen d'abonar els serveis al núvol", manifesta Coll a l'informe, que es dirigeix al president del Parlament, Gabriel Le Senne; el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa; la secretària general de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, María José Bauzá, i el director general de Funció Pública, Antoni Mesquida.

Aquest funcionari explica que "la major part de les dades gestionades per l'Oficina es troben al núvol", uns serveis que tenen costos fixos i variables, en funció de l'emmagatzematge que s'ha contractat i de la transferència de dades a través d'internet. "Aquests serveis s'han de continuar pagant fins que es liquidi completament l'Oficina i s'hagin transferit les dades a les administracions corresponents", afegeix, i remarca que "les aplicacions requereixen manteniment constant". "El tancament de l'Oficina sense planificar ni garantir la transició adequada d'aquests serveis que es presten majoritàriament al núvol cap a les administracions que se n'hagin de fer càrrec, suposaria una pèrdua de dades potencialment irreparable", insisteix el cap d'Informàtica.

A més, el funcionari critica com és de complicada la situació, perquè "algunes funcions de l'Oficina les assumirà el Parlament (com el Registre de Declaracions); altres funcions sembla que les gestionarà la CAIB (denúncies en tramitació); però altres no les assumirà ningú (denúncies finalitzades, per exemple)". "Alguna d'aquestes dades (com per exemple, les denúncies) es troben integrades en la mateixa aplicació de gestió d'expedients i la seva dissociació és complexa i requerirà una actuació individual expedient per expedient", continua.

Davant d'aquests problemes, Coll també reclama al seu escrit "una reunió urgent amb els responsables d'informàtica de les administracions que assumiran les funcions de l'Oficina, per coordinar una transició ordenada dels coneixements tècnics i funcionals i evitar pèrdues de dades que suposarien un perjudici greu tant a les administracions responsables com als mateixos ciutadans".

stats