Política 29/11/2019

L'Oficina de Drets Lingüístics començarà a funcionar el febrer del 2020

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el decret per posar en marxa el nou òrgan

Maria Llull
3 min
L'Oficina de Drets Lingüístics serà una realitat a partir de l'any que ve

PalmaEl Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el decret que permetrà la creació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, la qual vetlarà perquè "els drets lingüístics siguin respectats", segons ha informat l'Executiu.

La portaveu del Govern i consellera de Presidència, Pilar Costa, ha indicat que l'Oficina, la qual encara no té un pressupost assignat, començarà a funcionar "el febrer del 2020", ja que el decret entrarà en vigor dos mesos després de la publicació en el BOIB aquest dissabte. A més, l'Executiu també ha destacat que les Balears s'equiparen d'aquesta manera a Catalunya i el País Valencià, que "ja disposen d'un organisme similar".

L'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics estarà adscrita a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca a través de la Direcció General de Política Lingüística. Tindrà tres funcionaris treballant-hi: un cap de servei que exercirà de director, un tècnic superior i un auxiliar administratiu. Aquest organisme podrà intervenir per "les actuacions d'altres administracions públiques amb seu a les Illes Balears o per les de subjectes privats que vulnerin els drets lingüístics dels ciutadans". La funció de l'Oficina serà "intercedir" entre qui presenta la reclamació i la part causant dels fets.

Segons l'esborrany del decret, al qual ha tingut accés l'ARA Balears, totes les consultes admeses per l'Oficina hauran de ser tramitades i rebre una resposta en el termini màxim d'un mes. A més, aquest organisme haurà d'elaborar una memòria anual sobre les seves actuacions, com també sobre el nombre i la naturalesa de les reclamacions, suggeriments i consultes. La memòria anual tindrà caràcter públic i serà a l'abast dels ciutadans.

El decret fa referència als drets lingüístics que emparen l'ús de les llengües oficials reconegudes per l'Estatut d'Autonomia de les Balears.

L'organisme recollirà i tramitarà reclamacions sobre vulneració de drets lingüístics, atendrà consultes, difondrà informació, col·laborarà amb els organismes que hagin estat objecte de reclamació, proposarà mesures normatives i oferirà recursos i assessorament a entitats públiques i privades. A més, l'Oficina de Drets Lingüístics podrà actuar d'ofici o a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica.

D'altra banda, el decret preveu que sigui la Direcció General de Política Lingüística la que atengui les reclamacions, els suggeriments i les consultes mentre es posa en marxa l'Oficina.

Una reivindicació que ve de lluny

Ja fa temps que MÉS per Mallorca i Més per Menorca, i també entitats com l'Obra Cultural Balear (OCB), reclamen la creació d'una Oficina de Drets Lingüístics. De fet, el Parlament va donar llum verda a aquest organisme el 21 de desembre de 2017, a partir d'una esmena presentada per Més per Menorca al projecte de llei per als pressupostos de la comunitat del 2018.

Vuit mesos després, l'agost del 2018, el Govern encara anunciava la creació de l'organisme i preparava un decret que mai no va arribar la legislatura passada.

L'Oficina de Drets Lingüístics va ser un dels punts que més va costar acordar durant les negociacions que desembocaren en els Acords de Bellver i la formació d'un nou Govern, el punt 154 dels quals diu: "Garantirem els drets dels ciutadans de ser atesos en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. Amb aquest objectiu crearem una oficina de defensa dels drets lingüístics".

stats