Política 29/05/2023

Els ajuntaments es constituiran dia 17 de juny

La llei estableix un termini fix per a l'elecció del batle i també dictamina que en cas de no assolir la majoria absoluta ho serà el que encapçali la llista més votada

2 min
Un votant a les eleccions d'aquest diumenge

PalmaA diferència del que passa amb altres institucions de caràcter insular o autonòmic, que tenen capacitat de triar el calendari de les sessions constitutives, els ajuntaments tenen data fixada per llei, i en aquests comicis serà dia 17 de juny. Tots els ajuntaments han de constituir el nou ple aquest dia, i també triar el batle en la mateixa sessió.

La Llei electoral espanyola LOREG preveu que només en els casos en els quals hi hagi algun recurs pendent de resoldre perquè hi hagi hagut imputació dels resultats el termini es pot estendre com a màxim fins al 7 de juliol.

El legislador no preveu que les negociacions polítiques sobre la conformació de majories puguin retardar la tria d'un batle, ja que els municipis necessiten aquesta figura i els seus membres de l'equip de govern per atendre les necessitats dels ciutadans mitjançant la presa de decisions.

Per tant, la votació es fa sí o sí dia 17 de juny, i en cas que no hi hagi una majoria absoluta, la normativa preveu que sigui triat batle qui lidera la llista més votada. Per tant, els equips municipals actuals només estaran en funcions entre el 28 de maig i dia 16 de juny, dia en el qual finalitza inexorablement el mandat municipal actual. La convocatòria de la nova corporació s'ha de convocar com a tard dia 14 de juny.

Una vegada constituïts els nous equips municipals, la llei dona 30 dies per establir tot un seguit de responsabilitats, que van des de la delimitació de les àrees de govern fins al règim de sessions plenàries, la periodicitat i les atribucions de les comissions informatives permanents.

Dins aquest període, el batle també ha de decidir els principals acords que tinguin trascendència econòmica, com són les dedicacions exclusives dels seus regidors, les parcials, i les 'indemnitzacions' per assistència a plens o juntes.

L'ajuntament més gran que es constituirà és el de Madrid, amb 57 regidors, seguit del de Barcelona, amb 41. L' Ajuntament de Palma, el de major envergadura de les Balears, en té 29.

stats