Política 01/07/2023

Com ens afectarà el pacte PP-Vox

Mesures de seguretat, reducció d’impostos com el de successions, ajudes als propietaris ‘víctimes’ dels ocupes i foment del regadiu i del turisme al camp i de caça són algunes de les claus de l’acord

5 min
L’acord entre el PP i Vox per investir Prohens presidenta es va tancar dia 28

PalmaInclou propostes concretes, altres de genèriques i altres d’inqualificables. Les Illes que somien PP i Vox seran, sobretot, més ‘segures’. Policia pels barris, identificació d’immigrants i sobreprotecció, fins i tot amb ajudes públiques, a les ‘víctimes’ no de la manca d’habitatge, sinó de l’ocupació. Menys impostos i més carreteres. 110 mesures són les que inclou el compromís que han signat els populars i l’extrema dreta, mesures que ens afectaran, i molt, com a ciutadans.

Ajudes als propietaris i pares

Els recursos d’habitatge seran per a les ‘víctimes’ de l’ocupació

Hi haurà una nova llei d’habitatge de la qual se saben poques coses, però una sí: l’ocupació (d’habitatges) serà considerada una infracció greu, i els que la practiquin, tot i que sigui per manca d’altres opcions, perdran qualsevol dret a un lloguer social o subvenció en la matèria. En aquesta mateixa línia, aquells que acudien a l’oficina quan els havien de desnonar, ja no cal que hi cridin. Ara esdevindrà ‘l’oficina de defensa a les víctimes de l’ocupació il·legal’. Per tant, tots aquells que siguin ‘víctimes’ de l’ocupació se’n beneficiaran perquè tindran ajudes públiques. També hi haurà un telèfon d’atenció 24h perquè els propietaris d’habitatges ocupats puguin rebre assistència. Segons l’acord, per acabar de mitigar el seu malestar, se’ls eliminaran taxes i impostos.

Canviarà també la vida de les persones que senten que hi ha inseguretat ciutadana, perquè segur que es trobaran més confortables. El nou Executiu “assegurarà l’ordre públic i la seguretat als barris, pilars prioritaris d’aquest govern”. Els immigrants il·legals trobaran unes altres Balears, segons el que afirma el pacte ara signat. S’aprovarà un pla de xoc tot i no tenir competències, amb l’objectiu d’identificar les persones en situació irregular i promoure’n la repatriació.

I per compensar que es vol reduir l’entrada d’immigració, es proposa afavorir la procreació local. Qui tingui el primer fill rebrà 800 euros; 1.000, en el cas del segon; 1.200, pel tercer, i 1.400, pel quart i següents. Els qui aspiren a famílies multitudinàries seran afavorits.

Turisme al camp, sí; plantes, no

Més regadiu en sequera i aprofitament econòmic del món rural

Tot i que algunes parts del document són extraordinàriament genèriques, en el món rural el nivell de concreció és enorme. A més d’una declaració general de defensar el món rural i les festes com a part de les Balears i “d’Espanya”, o de fomentar la recuperació de les races autòctones, l’acord PP-Vox deixa ben clar que els qui volen treure més profit econòmic del camp són sortats perquè ara es podrà fer. Com? Amb més turisme. I, a més, es reforçarà la seguretat a les finques agrícoles.

El pla d’ajuda al camp també serà una bona notícia per als que volen més conreus de regadiu, tot i la sequera. Es fomentarà aquesta modalitat de gran consum d’aigua i es reforçaran les infraestructures hídriques. A més, el document planteja una guerra èpica contra les normes que “obstaculitzen” la lluita dels pagesos “contra plagues i espècies invasores”. Els partits saben el que escriuen, en aquest punt, i han volgut donar resposta a aquells que encara creuen en l’ús de químics d’alt impacte en el camp.

Per descomptat, els caçadors són uns dels grans beneficiats per aquest pacte que investirà Marga Prohens presidenta del Govern. La defensa de l’activitat cinegètica, que també alimenta des de fa molts anys amb vots la dreta, apareix als compromisos de govern. Ho fa, a més, amb el recurs habitual de fer que el tiroteig d’animals salvatges i en llibertat sigui “compatible amb el medi ambient”. Les Illes coneixeran ara una altra modalitat de turisme: el de caça.

Més explotació del litoral

Restaurants i xibius per treure rendiment econòmic de la costa

No hi falta, a l’acord, un altre clàssic dels plantejaments del PP: l’explotació del litoral amb els restaurants i xibius existents. Tot i que la seva autorització no és competència insular ni ho serà després del traspàs parcial de Costes, el document assegura que han de ser preservats. És més, resulta especialment significatiu que estaran ordenats urbanísticament. Així, tots aquells que s’han manifestat recentment en contra de decisions de Costes d’ordenar el tancament d’explotacions la concessió de la qual ja feia anys que havia caducat, veuen ara una oportunitat de continuar en domini públic, i fins i tot d’aspirar a ser regularitzats. Conscients que això no és ni serà competència de les Balears, els partits conclouen que exigiran a l’Estat que en modifiqui la normativa.

Ni rastre del transport públic

El model PP-Vox és de fer més carreteres per llevar embossos

Pel que fa als ciutadans que empren el transport públic, no hi ha notícies de moment del seu futur, ni tampoc de la gratuïtat actual. Ni una referència. Encara que la millora dels darrers anys hagi provocat increments extraordinaris en el nombre d’usuaris, l’acord ignora totalment aquesta modalitat de transport. Amb l’objectiu de posar fi als embossos, PPi Vox preveuen una altra recepta del passat: més carreteres. I esmenten també el que ha aplicat el fins ara conseller de Carreteres del Consell de Mallorca, Iván Sevillano: rondes, rotondes i circumval·lacions.

Reducció impositiva general

Es baixarà l’IRPF autonòmic i els nous autònoms pagaran menys

Les mesures econòmiques destaquen per la seva concreció, i afectaran bona part de la població. Es reduirà el tram autonòmic de l’IRPF, i es faran noves deduccions, com la que tindran aquells que posin pisos al mercat de lloguer. A més, seran beneficiats els que volen muntar un negoci:quota zero els dos primers anys d’activitat i microcrèdits a joves emprenedors.

Si hi ha un tema que també ha estat objecte de declaracions i propostes polítiques durant anys és l’impost de successions. I com ja s’havia anunciat en campanya per part del PP, s’eliminarà en els primers 100 dies de legislatura. Se’n beneficiaran les transmissions entre pares i fills, padrins i nets, i entre cònjuges, i es reduirà al 50% quan sigui entre germans, i oncles i cosins.

A més, tots aquells joves de fins a 30 anys que comprin el seu primer habitatge habitual tindran subvencionat l’impost sobre transmissions patrimonials, que també beneficiarà persones amb discapacitat, sempre que la propietat no superi els 270.000 euros. També el PP i Vox s’han compromès a reduir de manera progressiva l’impost de patrimoni. I què passa amb l’eficiència de la despesa pública, cosa que és una obsessió de Vox? Idò que els que no ho hagin gestionat bé seran vigilats amb auditories periòdiques. La radiotelevisió pública, IB3, només apareix dins aquest capítol de la despesa pública, on es diu que serà ‘racionalitzada’ d’acord amb la “conjuntura econòmica actual”.Com se sap, Vox volia tancar la cadena pública, un fet que per al PP era inacceptable. I la cultura i els que hi treballen, què poden esperar del nou pacte? No se sap. Cap referència. Ni una.

stats