Part Forana 09/04/2024

Manacor permetrà la reconversió de locals comercials en habitatges, però amb matisos

L’Ajuntament aprova també l’increment de la densitat, però n'exclou zones sensibles de Manacor i Portocristo

Sebastià Vanrell
2 min
Vista aèria de Manacor

ManacorManacor permetrà l'increment de la densitat d'habitatges i la reconversió de locals comercials en cases. Finalment, el ple municipal de l'Ajuntament de Manacor ha activat la seva adhesió parcial al Decret llei d'emergència habitacional, aprovat el passat mes d'octubre pel Govern balear i que des del mes de novembre havia estat suspès en determinats punts pel Consistori, a fi de fer una consulta tècnica interna i popular.

El ple de l'Ajuntament de Manacor ha acordat aquest dilluns l'aplicació específica per al municipi de Manacor del Decret llei 6/2023 de 2 d'octubre de mesures urgents en matèria d'habitatge, la qual estava suspesa per acord de ple des del passat mes de novembre. L'Ajuntament de Manacor va acordar en la sessió plenària de dia 13 no aplicar les Disposicions addicionals 17, 18, 20 i 21 amb l'objectiu de ponderar-ne la incidència sobre el model de convivència incorporat pel Pla general de Manacor, en vigor des del 2 de gener de 2022.

Així, s'encomanava als serveis urbanístics municipals estudiar-ne els efectes i la redacció d'una proposta de no aplicació i/o zonificació, amb l'objectiu d'obrir un procés de participació ciutadana, que ha recollit finalment una vintena d'aportacions, a més de les fetes per part dels diferents grups municipals. "Hem arribat a un acord amb el màxim de partits que hi ha en aquest ple", va remarcar aquest dilluns el batle de Manacor, Miquel Oliver. L'acord ha tingut els vots a favor dels grups municipals Més-Esquerra, AIPC-SyS, PP i PSIB-PSOE i l'abstenció de Vox.

L'acord de ple permetrà la reconversió en habitatges de locals comercials situats en plantes pis, així com les plantes baixes de certes zones amb menys tradició comercial de Manacor, Portocristo i s'Illot. “No són mesures que responguin a capricis nostres, sinó que tenen un sentit”, diu Oliver. A més, es permetrà a partir d’ara augmentar la densitat dels habitatges mitjançant l'aplicació del primer apartat de la Disposició addicional 18, encara que excloent-ne edificis de nova planta i els immobles catalogats recollits en el Catàleg d'elements i espais protegits del sòl urbà de la ciutat de Manacor; així com els antics polígons 4.1 i 4.2 de Portoristo de les Normes subsidiàries de 1980, delimitats pels carrers ronda de l'Oest, avinguda dels Pins, avinguda de Joan Amer, carrer d'en Bordils, carretera del Port, carrer de Sant Jordi, carrer de la Mar, passeig del Riuet, zona verda del Riuet de Portocristo, carrer d'Andrea Doria i carretera del Port.

D'altra banda, no s'aplicarà en tot el terme municipal de Manacor la Disposició addicional 20 de la Llei 12/2017 d'urbanisme de les Illes Balears (norma temporal de canvi d'ús i d'aprofitament als terrenys qualificats com a equipaments públics i privats). Així com tampoc la Disposició addicional 21 (actuacions per permetre el creixement en alçada) en els carrers d'una amplada de menys de sis metres. 

Tampoc i per raons paisatgístiques i de preservació de l'entorn en els immobles afectats per la delimitació dels béns paisatgístics inclosos en el Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Manacor, com són el passeig d'Antoni Maura i la plaça de na Camel·la, el centre històric del nucli urbà de Manacor i el centre històric del nucli urbà de Portocristo, delimitats en el Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Manacor.

stats