ILLES TECNOLÒGIQUES
Opinió 11/03/2017

Subministrament Immediat d'Informació

2 min

El pròxim 1 de juliol l'Agència Tributària posarà en marxa un nou sistema de recollida d'informació per a les empreses que facturen més de 6M€ i les que tributen en règim de devolució mensual, en total unes 65.000 empreses a tot l'Estat, l'anomenat Subministrament Immediat d'Informació.

Aquest sistema inclou com a principal novetat que haurem d'enviar les factures en un màxim de quatre dies des que l'emetem o la rebem per part del proveïdor. És un canvi molt significatiu per a les empreses, que hauran d'automatitzar un procés molt manual encara avui dia i que implicarà un model de gestió tributària més d'acord amb els temps.

Tota l'operativa es farà en línia i quasi amb temps real. No és fàcil per a les empreses assumir aquest canvi, però tenc la impressió que a mitjan termini suposarà un avanç per a les empreses i una millora en la productivitat, tot i que ara per ara suposarà un increment de cost important que hauran de suportar les empreses, ja que Hisenda només posa un servei web al qual s'han de remetre les factures, però cada empresa haurà de construir o subcontractar el sistema d'enviament. A més, les incidències els primer mesos, o fins i tot durant els anys vinents, seran molt nombroses i tindran conseqüències tributàries; cada registre incorrecte pot suposar una multa de fins a 20 €.

Potser podem discutir sobre la conveniència de fer un canvi com aquest donant menys de 6 mesos a les empreses per poder posar en marxa els canvis necessaris en els seus sistemes informàtics i encara n'hi ha que creuen que finalment no entrarà en vigor el nou sistema. Tot és possible, però Hisenda ja ho té tot llest, així que no m'hi jugaria res.

És una passa cap a un sistema de liquidació immediata, on Hisenda sigui qui, amb la informació facilitada, faci el cobrament sense necessitat de les autoliquidacions que les empreses fan avui dia.

L'administració digital és també això.

stats