Jordi Nieva-Fenoll

Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona