Xisco Dalmau

La nova llei de consum protegirà més els ciutadans davant les entitats financeres

Una altra mesura que es vol incloure és el dret dels consumidors a reclamar indemnitzacions a les empreses