Soroll

Els cotxes són més sorollosos que les discoteques

Un Mapa de Soroll de Vila assegura que el trànsit rodat és el principal emissor acústic de la ciutat, motiu pel qual es prepara un pla d’acció que restringirà la circulació a més barris