Mercedes Benz

Mercedes-Benz deixarà 20 milions d’euros a l’illa d’Eivissa

El gegant alemany fa la presentació mundial d'un nou model de vehicle que implicarà l’arribada de més de 14.000 persones fins el mes de maig