melo

500 grams separen els cinc melons més grossos a la Fira de Vilafranca

La parella Jaume-Andreu manté l'hegemonia, amenaçada per Ramon Garí, guanyador del meló més dolç de 2015, i que enguany ha quedat segon a l'apartat de pes