II Pla d'Igualtat

La UIB crearà un protocol per incorporar el llenguatge inclusiu

El II Pla d'igualtat de la UIB promourà la presència de dones en l'àmbit de la recerca