firma hipoteca

La firma de noves hipoteques s'ha reduït un 14,9% a les Balears en un any

Les dades mostren un descens respecte del 2019, però un augment del 0,1% comparat amb el mes de maig, quan començava la desescalada

La firma d'hipoteques per comprar un habitatge a les Balears baixa un 44,6% el mes de març

El capital prestat també s'ha reduït un 30,2%