Estius simfònics

Un repertori de luxe a escenaris emblemàtics

Les simfonies de Beethoven i la intervenció de músics de referència protagonitzen el programa d’enguany