DEU ANYS DE REFORMA ESTATUTÀRIA

Una dècada d’autonomia lentament desplegada

La reforma estatutària redefineix les competències, els drets de la ciutadania, les institucions balears i les relacions amb l’Estat, però falla en l’aplicació

10 anys d’Estatut i sense Síndic de Greuges

Malgrat que s’hi està fent feina, la realitat encara és lluny de la idea que recull el text jurídic

El sentiment illenc preval per sobre de la nacionalitat balear

Els presidents dels quatre consells insulars opinen sobre quina és l’acceptació de la identitat col·lectiva que va introduir el nou text

El ball de les polítiques públiques i el català

La defensa i la protecció de la llengua, en qüestió