CEIP Son Quint

Tecnologia a les aules: més qualitat i més concentració

El CEIP Son Quint vol deixar de banda els llibres de text per donar pas a les tauletes