Burkina Faso

10 anys de solidaritat amb Burkina Faso

El Fons Mallorquí de Cooperació du a terme projectes socioeducatius i sanitaris a la zona de Ténado

Burkina Faso