Batle del Dia del Puig

Joan Mesquida Pocoví, elegit batle del Dia del Puig a Montuïri

Se li reconeix la constant dedicació a la Banda de Música i l'Associació d'Amics dels Molins