antifrau

Un local balear, entre les 112 inspeccions contra el frau al sector del moble

L'Agència Tributària ha posat en marxa una operació per investigar 119 societats i 38 persones físiques a 15 comunitats autònomes