Economia 15/09/2019

Dilluns s'inicia el període voluntari de pagament de tributs de Palma, Manacor i Marratxí

Aquest tràmit afecta 220.000 contribuents i els impostos com l'IBI, vehicles i altres taxes municipals

Ara Balears
2 min
Oficina de recaptació de Francesc de Borja Moll, a Palma

PalmaAquest dilluns, dia 16 de setembre, s'incia el període voluntari de pagament de determinats tributs dels ajuntaments de Palma, Manacor i Marratxí corresponents a l’any 2019, la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), dirigida a més de 220.000 contribuents dels tres municipis. El termini voluntari finalitza el 18 de novembre a Palma i el 2 de desembre a Manacor i Marratxí.

L’ATIB recorda als contribuents que, per raons d’eficàcia, agilitat i seguretat, no es remeten avisos de pagament en paper. La forma general per consultar, obtenir i/o pagar els rebuts és a través del Carter Virtual al portal de l’ATIB (www.atib.es), introduint el DNI/NIF i el codi de contribuent. Així mateix, si es disposa de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve, també s'hi pot accedir mitjançant la Carpeta Fiscal del portal de l’ATIB.

En cas de no utilitzar el portal de l'ATIB, es posen a disposició dels contribuents 26 oficines de recaptació de l’ATIB, on també es pot fer el pagament dels tributs (sense necessitat d’anar a una oficina bancària), amb targeta bancària, amb independència de l’entitat emissora.

Al portal www.atib.es es poden consultar els horaris i la situació de les oficines. Per evitar-hi coes, es recomana sol·licitar cita prèvia, ja sigui per internet al portal de l’ATIB o telefonant al 971 678 404. En el cas que no es tingui cita prèvia, l’atenció es farà atenent a la disponibilitat de l’oficina i tindran preferència les persones amb cita prèvia.

Pel que fa als rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, s’informa que seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir de dia 31 d’octubre de 2019, en el cas dels rebuts de Palma, i a partir del 14 de novembre, en el cas dels de Manacor i Marratxí.

Un cop transcorregut el termini voluntari d’ingrés, respecte dels contribuents que no n'hagin fet el pagament, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Els tributs que es cobraran a Palma són l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), impost d’activitats econòmiques i taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

stats