Economia 31/05/2023

Així es divideix el món segons la sequera de llocs de treball

L'OIT introdueix un nou indicador de dèficit d'ocupació per exposar les desigualtats laborals entre països

3 min
Treballadors del port de Songkhla descarreguen peix d'un vaixell a Tailàndia

BarcelonaL'atur mundial podria recuperar els nivells previs a la pandèmia aquest mateix any, però aquesta bona notícia en matèria laboral no arribarà a moltes parts del món. Així ho reflecteix el darrer informe de l'Organització Mundial del Treball (OIT), publicat aquest dimecres, que posa de manifest les desigualtats en la recuperació postcovid entre països amb ingressos baixos, mitjans i alts. "Es preveu que les taxes de desocupació a l'Àfrica i els Estats Àrabs el 2023 continuïn sent elevades en comparació amb el 2019, mentre que altres regions com l'Amèrica Llatina i el Carib, Europa del Nord, Meridional i Occidental, i l'Àsia Central i Occidental han aconseguit reduir aquestes taxes a nivells substancialment per sota dels nivells previs a la crisi", remarca aquest document.

Tot i que les xifres sobre la desocupació donen força informació sobre l'evolució del mercat laboral arreu del món, l'OIT ha decidit introduir un nou indicador per analitzar per què hi continua havent persones que voldrien treballar i no poden. Es tracta del "dèficit d'ocupació", un terme que vol tenir en compte la part de la població que desitjaria tenir una feina i no en troba. Per calcular-lo, l'organisme ha fet servir les mateixes fonts de dades que utilitzen les estadístiques d'atur, però a més ha incorporat xifres de l'enquesta de població activa on també apareixen altres perfils que estan cercant un lloc de treball. "Com a tal, l'indicador és un complement útil de la taxa d'atur i ajuda a proporcionar una visió més completa de la subutilització de la mà d'obra", indica l'informe.

Per al 2023, l'OIT calcula que el dèficit mundial d'ocupació se situarà en 453 milions de persones, l'11,7% i més del doble que la taxa d'atur perquè inclou 262 milions de persones que "volen una feina però no compleixen els requisits per ser considerats desocupats". Per exemple, aquells que s'han desanimat durant la cerca, els que no poden acceptar una feina a curt termini o que tenen responsabilitats de cura d'altres persones.

El món, però, també es divideix entre països on aquest dèficit és molt o poc elevat. L'OIT exposa que als estats amb ingressos baixos aquest indicador se situa en el 21,5%, mentre que als d'ingressos mitjans la taxa està lleugerament per sota de l'11%. En les economies amb les rendes més altes aquesta proporció és encara més baixa, al voltant del 8,2%. "En general, mentre que només uns pocs països, la major part de les vegades d'ingressos alts, experimenten una taxa de dèficit d'ocupació relativament baixa, la resta del món continua patint un dèficit d'ocupació persistent", avisa l'estudi.

Bretxa també de gènere

Com és habitual, l'OIT també recorda que aquest fenomen castiga especialment les dones, ja que per a elles el dèficit d'ocupació és del 14,5%, quan el dels homes és del 9,8%. En els països amb ingressos baixos aquesta bretxa de gènere pel que fa a les persones que voldrien treballar i no poden és de nou punts percentuals entre homes i dones. "La persistència del dèficit d'ocupació en aquests països més pobres reflecteix que, per diverses raons, no hi ha suficients noves oportunitats de feina per a una població jove en ràpid creixement", destaca l'ens.

A més, molts d'aquests estats també tenen nivells d'endeutament molt elevats, fet que agreuja els seus problemes laborals. "L'augment dels costos dels préstecs limita encara més les seves iniciatives per promoure el treball decent i productiu", apunta l'estudi de l'OIT. Davant aquesta situació de creixent desigualtat en matèria laboral, l'informe reivindica "la importància vital de crear un espai fiscal per a les inversions socials en països de baixos ingressos" i insisteix que aquest punt s'ha de considerar com una "urgència" i part de l'actual discussió sobre impostos a escala mundial.

stats