Balears 14/09/2013

La UIB també critica el TIL per la seva precipitació

Surt en defensa de la immersió lingüística en català

A. Zurimendi
2 min
José Ramón Bauzá ja té el primer enfrontament obert amb la UIB que dirigeix Llorenç Huguet, vinculat igualment a posicions conservadores.

Palma.Encara faltava una veu per dir-hi la seva sobre el greu conflicte educatiu i lingüístic desfermat pel TIL. Precisament, la veu més autoritzada en matèria lingüística, tal com reconeix l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: la UIB.

Ahir vespre, finalment, la UIB va fer una velada crítica a la rebaixa de l'ús del català a l'ensenyament i al TIL. "Constatam que existeix precipitació en la introducció del Tractament Integrat de Llengües als centres educatius i que no hi ha garanties que la formació dels professors sigui l'adequada", assegurà la UIB mitjançant una declaració institucional que fou acordada aquest dimecres, 11 de setembre. El text va ser pactat en una reunió dels membres del rectorat amb els representants dels departaments i facultats amb competències en llengües i en educació.

D'aquesta manera, el rector Llorenç Huguet (que guanyà les eleccions just fa quatres mesos) s'enfronta per primer pic, i de manera oberta, al Govern balear. Malgrat les posicions properes als conseravdors d'Huguet, ja en campanya electoral va advertir que, si era nomenat rector, la defensa de la llengua catalana seria un dels eixos irrenunciables del seu equip.

Tot i així, el pronunciament de la UIB és suau en les maneres: "Observam la manca de consens entre l'administració i la comunitat educativa que l'ha d'aplicar". I tot d'una afegeix: "Hi ha evidències que demostren que un elevat nivell de consens és una de les condicions bàsiques per aconseguir l'èxit de les reformes educatives". O sigui que, en el fons, la UIB creu que el TIL naixerà coix, si Educació no reverteix la situació d'enfrontament absolut al qual s'ha arribat.

A més a més, la UIB fa una aposta clara pel model d'immersió lingüística i recorda que "el model actual d'atenció a les llengües a les escoles s'havia anat implantant al llarg de més de tres dècades i que gaudia d'un ampli consens entre la societat i la comunitat educativa". Fins i tot es deriva al debat científic per corroborar les seves impressions: "Totes les avaluacions de què es disposa demostren que aquest model (que, com tot, es pot millorar de manera gradual) aconseguia que els escolars acabassin l'educació obligatòria havent assolit nivells acceptables de domini de les dues llengües oficials".

"Per cohesió social"

I per acabar la defensa de la immersió, apunten que "el model que s'aplicava, i que ara es vol substituir, contribuïa a la cohesió social i a la formació d'una societat on podia garantir-se la llibertat d'ús de les dues llengües oficials".

Això no obstant, la UIB defensa el coneixement de l'anglès: "Compartim la necessitat de millorar les capacitats dels nostres escolars en les llengües oficials i en l'anglès. Creim que, amb bons mètodes, fer-ho no dificulta l'objectiu prioritari de la normalització del català", indica el text consensuat.

stats