Balears 02/07/2014

El TSJIB anul·la les normes de Camps que permetien nomenar a dit el tribunal per seleccionar inspectors

La justícia dóna la raó al recurs presentat per l'STEI

2 min

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha acceptat la demanda de l'STEI i ha anul·lat la normativa que permetia que els membres dels tribunal seleccionassin els inspectors accidentals. Aquesta normativa és la que es va fer servir en la composició de la comissió de selecció que va triar els inspectors que actualment estan en comissions de serveis.

La Sala diu:

1. "... Els principis rectors d'aquests processos selectius per a la provisió temporal –per a funcionaris docents- d'aquests llocs d'inspector sense titular són els d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat".

2. "I la CAIB, en les cinc convocatòries anteriors a la de l'any 2013 destinades a la provisió accidental o temporal de llocs d'inspectors d'educació, mitjançant comissió de serveis, havia recollit que la designació dels membres d'aquestes comissions de selecció i valoració, distints del president, es faria per sorteig (...)"

3. "La designació sense insaculació o sorteig, sinó a proposta dels titulars d'òrgans administratius, implica la vulneració de l'article 7.7 del Reial Decret 276/2007 i de l'article 16 del Decret 36/2001, preceptes que s'apliquen per analogia, a més d'implicar una conducta contrària als actes propis desenvolupats per la Conselleria del ram educatiu des de l'any 2005".

4. "Un cop haver-se estimat el recurs, concorren mèrits per a una expressa imposició de costes del judici a l'Administració demandada (...)".

5. "Contra aquesta sentència no hi cap cap recurs ordinari".

L'STEI va denunciar en el seu moment que les designacions "a dit" del membres de la comissió de selecció perseguien la finalitat de poder controlar el nomenament dels inspectors en comissió de serveis, per poder disposar d'un conjunt d'inspectors sotmesos a les directrius polítiques de l'administrador de torn. "L'actuació d'alguns dels inspectors durant el curs 2013-2014 ens ha donat la raó", assegura el sindicat. L'STEI demana a la Conselleria que accepti el contingut d'aquesta sentència, modifiqui la normativa corresponent i restableixi la normalitat que es deriva de la seva aplicació.

stats