PREMIS ARA BALEARS
Balears 11/05/2017

Premi a la iniciativa econòmica

Es destinarà a posar en un lloc de referència aquelles empreses o persones l’activitat de les quals es pugui considerar com a motor econòmic i empresarial per al nostre país

Ara Balears
2 min
Premi a la iniciativa econòmica

PalmaEl Premi ARA Balears a la iniciativa econòmica es destinarà a posar en un lloc de referència aquelles empreses o persones l’activitat de les quals es pugui considerar com a motor econòmic i empresarial per al nostre país, a la vegada que com a model d’innovació, d’emprenedoria i de repercussió tant a les Illes com fora de la comunitat balear.

1.- El concurs

Premi de caràcter anual i obert a totes aquelles persones, col·lectius o entitats que han destacat per desenvolupar iniciatives o projectes que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones socialment més febles.

El concurs valorarà:

 • Les accions que repercuteixin positivament en persones desfavorides amb millores que redueixin la seva desigualtat.
 • Les accions que s’adrecin a donar resposta al reptes socials actuals.
 • Les accions que estimulin la labor social i cívica.
2.- Jurat

Els jurats de cada modalitat seran anunciats al tancament del període de presentació de propostes.

3.- Presentació de candidatures

Les propostes s'han d'enviar mitjançant correu a: ambaixadors@arabalears.cat

En aquest correu s'hi ha d'indicar:

 • El nom de la persona, col·lectiu o entitat que es proposa per al premi i la categoria.
 • Dades identificatives de la candidatura proposada.
 • Dades identificatives de la persona, empresa o entitat que fa la proposta.
 • Text on s'indica el motiu pel qual es desitja proposar la candidatura i mèrits per accedir al premi (màx. 2 pàgines). Existeix també la possibilitat d’incloure fotografies o vídeos.
 • Cada persona o entitat sol·licitant només pot presentar un projecte per cada categoria.

Totes les propostes es publicaran a www.arabalears.cat/premis2017.

En tancar el període de presentació de propostes, el jurat valorarà i escollirà les propostes que passaran a ser finalistes i, posteriorment, es decidirà la proposta guanyadora de la categoria.

L'entrega de premis tindrà lloc en el marc de la celebració del quart aniversari de l'ARA Balears, al museu Es Baluard.

4.- Calendari
 • Dia 7 de maig: presentació dels premis
 • Del 7 al 31 de maig: presentació candidatures.
 • Del 5 al 14 de juny: el jurat valorarà i decidirà la proposta guanyadora.
 • Dia 14 de juny: comunicació i lliurament del premi.
5.- Finalistes i premis

Primer premi: el diari farà ressò de la seva activitat i, durant la celebració del quart aniversari, se li lliurarà un objecte commemoratiu.

Tots els finalistes rebran una subscripció digital anual a l'ARA Balears.

Bases del Premi iniciativa econòmica
stats